> peace, trauma en religion

Peace, Trauma en Religion

De eenjarige Masteropleiding Peace Trauma and Religion is een nieuwe specialisatie binnen de bestaande Master Theology and Religious Studies aan de VU. De specialisatie is geïnitieerd door Fernando Enns en Fulco van Hulst van het Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies.

Fernando Enns is als hoogleraar vredestheologie en ethiek verbonden aan het Doopsgezind Seminarium en de VU. 'We zijn in de huidige tijd getuige van de opkomst van zogenaamde ‘nieuwe oorlogen’', zo licht Enns toe. 'Nationale en regionale conflicten die vaak gekoppeld zijn aan religieuze en etnische diversiteit of vijandschap. Meestal worden deze conflicten veroorzaakt door onrechtvaardige levensomstandigheden. Elk regionaal conflict beïnvloedt in onze globaliserende wereld de internationale gemeenschap, en andersom. Zo zien we steeds scherper de verwoestende, traumatische invloed van gewelddadige conflicten, zowel op het individu als op de relaties binnen families en gemeenschappen. Dit heeft binnen het politieke en publieke debat geleid tot een groeiende belangstelling voor de verkenning en ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van vredestichting en vredeshandhaving. Zowel op lokaal en regionaal, als op internationaal niveau.'

'Diezelfde groeiende belangstelling is er voor het voorkomen van conflicten, en voor nazorg als ze toch zijn uitgebroken. Al deze uitdagingen raken aan uiteenlopende vakgebieden als politicologie, rechten, geesteswetenschappen en geneeskunde. Binnen de theologie- en religiewetenschappen wordt de nieuwe master-thematiek vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd en wordt er kritisch op gereflecteerd.

Zowel in onderzoek en onderwijs als in de praktijk, en vanuit het perspectief van verschillende geloofstradities. Religie wordt nogal eens misbruikt voor het aanzetten tot geweld. Maar tegelijkertijd is religie een van de sterkste middelen om conflicten op te lossen en trauma’s te verwerken – tussen personen, groepen en binnen de samenleving als geheel. De nieuwe specialisatie is bedoeld om vanuit de diverse beschreven inzichten en disciplines handen en voeten te geven aan deze typisch doopsgezinde thematiek.'

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl