> predikant

Predikant

Over de Predikant:

 

ds. Carla J.M. Borgers | tel. 074 - 853 1404 of 06 5107 9396 of | email |

Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 08.30-09.30 uur en van 19.00-19.30 uur.

Mijn werk als voorganger/predikant begon ik in Friesland binnen een combinatie van vier doopsgezinde gemeenten. Vanaf november 2009 werk ik in de Doopsgezinde Gemeenten in Twente. Met de studie theologie begon ik pas toen ik bijna veertig jaar was. Men noemt dat vaak een ‘late roeping’, maar ik ga er zelf van uit dat ik gewoon erg laat antwoord heb gegeven.

Kern van het werk is voor mij ‘verbinding’ in brede zin. Verbinding met en tussen mensen, verbinding met ‘het goddelijke’, verbinding met de aarde en wat er leeft. In diensten en bijbelkringen probeer ik samen met de mensen ook verbindingen te leggen tussen de teksten van toen en ons leven van nu.

Doopsgezinden geven op een open manier uiting aan hun geloof. Er is veel ruimte voor twijfel en vragen. Er gaat geen dag voorbij of ik ontmoet en spreek mensen, zowel van binnen als buiten de gemeenten. Dat maakt mijn werk zo boeiend en afwisselend.

Elders op de website, onder "Gemeenten in de Wereld" en dan "Vredesstudie Predikant", staat vermeld dat ik bezig ben met een masterstudie Peace, Trauma and Religion. Ook dit onderdeel van de theologie heeft mijn hart. Inzicht krijgen in (religieuze) oorzaken van het ontstaan van conflicten, in wegen naar vrede en verzoening, in manieren om trauma’s te helen, dat heeft altijd al een rol gespeeld in mijn leven. Toen het Doopsgezind Seminarium in samenwerking met de Vrije Universiteit deze masterstudie aanbood, hoefde ik niet lang na te denken. Na overleg met en hartelijke instemming van de kerkenraden schreef ik me in. Ik hoop dat ik met deze studie een dimensie kan toevoegen aan mijn werk als predikant en aan mijn zijn als mens en medemens.

Inmiddels heb ik op 13 februari 2019 bovengenoemde masterspecialisatie "Peace, Trauma and Religion" aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid, met een scriptie afgerond. De titel van mijn scriptie is: "De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede". Klik hier om de scriptie te lezen.

Van de Predikant:

Delden, 20 maart 2020

Beste mensen van de Doopsgezinde gemeenten in Twente,

Door de kerkenraden is mij gevraagd een brief aan u te schrijven die als inlegvel in Draagvlak komt.** Via deze brief praat ik u bij over de mogelijkheden die er zijn om in contact te blijven. Ik ga ervan uit dat u - waar dat mogelijk is - met elkaar in contact blijft. Hetzij via een kaartje of briefje, hetzij via telefoon of sociale media. Zo blijven we ook in deze Coronatijd gemeente met en voor elkaar.
** (Óf bij de ledenlijst ingevoegd, indien per post verstuurd)

Website
Maar er is meer mogelijk. U kunt ook diensten volgen die ik via een eigen website ga uitzenden. Zolang samenkomen in onze kerkgebouwen niet mogelijk en/of wenselijk is, kan het internet een belangrijke rol vervullen.
Ik ben nu nog in de bouwfase van een eigen website, maar ik verwacht die klaar te hebben als de volgende dienst (29 maart) uitgezonden moet worden. Vanaf die tijd hoop ik wekelijks een dienst op die website te zetten.
Het webadres is: http://levendgelooftwente.nl 

Op deze site zult u diensten kunnen beluisteren via de knop ‘Audio’.
Als het lukt zal ik ook met video’s gaan werken. Probeer dus ook eens de knop ‘Video’ om te zien of daar al wat op staat. Verder zult u er blogs gaan aantreffen en lezenswaardigheden die ik met u wil delen.
Ongetwijfeld zal ik beginnersfouten maken. Dit is de eerste website die ik maak, maar het lijkt te gaan lukken. Er komt ook een knop ‘Plaats een reactie’.
Geef vooral feedback op deze eerste poging; daarvan leer ik weer. Meld me wat u leuk vindt, wat beter of anders kan, wat u mist. Kortom, graag uw reacties! 

Radio
De dienst van 22 maart is direct te beluisteren op http://aafm.nl/programmas/open-kaart/ . Uitzending op 22 maart vanaf ca. 09.45 uur (inclusief een voorgesprekje). 
Ook op de radio is de dienst te beluisteren. Ether: 106.1 MHz FM; Kabel: 104.1 MHz (in de gemeenten Almelo én Borne). 

Mocht u die uitzending hebben gemist, dan kunt u die nog gedurende één week terugluisteren via http://aafm.nl/radio-gemist/ , doorklikken op het programma ‘Open Kaart’. Ook kerkdiensten van andere kerken worden via deze kanalen uitgezonden.

Tenslotte
Nog een (belangrijke) laatste oproep: Alle diensten komen in tekst ook op onze ‘eigen’ website https://www.dgtwente.doopsgezind.nl/ . Als u weet hebt van iemand uit de gemeente die geen internet heeft, download en print dan zo’n dienst even (te vinden onder de knop ‘Preekarchief’) en zorg dat die bij de betreffende persoon komt. Post.nl werkt gelukkig gewoon door!

Ik wens u allemaal toe dat u gezond blijft. Laat me weten als u behoefte heeft aan een gesprek (via telefoon of WhatsApp of Skype). Mijn telefoonnummers en mailadres nogmaals: 074-85 31 404 en 06-510 79 396, 
e-mail: c.borgers@doopsgezind.nl; Skypenaam: carla5509.

Met warme groet, Carla Borgers

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl