> predikant

Predikant

Over de Predikant:

ds. Carla J.M. Borgers | tel. 074 - 853 1404 of 06 5107 9396 of | email |

Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 08.30-09.30 uur en van 19.00-19.30 uur.

Mijn werk als voorganger/predikant begon ik in Friesland binnen een combinatie van vier doopsgezinde gemeenten. Vanaf november 2009 werk ik in de Doopsgezinde Gemeenten in Twente. Met de studie theologie begon ik pas toen ik bijna veertig jaar was. Men noemt dat vaak een ‘late roeping’, maar ik ga er zelf van uit dat ik gewoon erg laat antwoord heb gegeven.

Kern van het werk is voor mij ‘verbinding’ in brede zin. Verbinding met en tussen mensen, verbinding met ‘het goddelijke’, verbinding met de aarde en wat er leeft. In diensten en bijbelkringen probeer ik samen met de mensen ook verbindingen te leggen tussen de teksten van toen en ons leven van nu.

Doopsgezinden geven op een open manier uiting aan hun geloof. Er is veel ruimte voor twijfel en vragen. Er gaat geen dag voorbij of ik ontmoet en spreek mensen, zowel van binnen als buiten de gemeenten. Dat maakt mijn werk zo boeiend en afwisselend.

Elders op de website, onder "Gemeenten in de Wereld" en dan "Vredesstudie Predikant", staat vermeld dat ik de masterstudie Peace, Trauma and Religion heb gevolgd die de Vrije Universiteit i.s.m. het Doopsgezind Seminarium aanbood.. Ook dit onderdeel van de theologie heeft mijn hart. Inzicht krijgen in (religieuze) oorzaken van het ontstaan van conflicten, in wegen naar vrede en verzoening, in manieren om trauma’s te helen, dat heeft altijd al een rol gespeeld in mijn leven. 
Deze studie heb ik op 13 februari 2019 afgerond met een scriptie. De titel van deze afstudeerscriptie is: " De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede".

 Klik hier om de afstudeerscriptie te lezen.

Van de Predikant:

Delden, 25 augustus
Beste mensen van de Doopsgezinde gemeenten in Twente en daarbuiten,
Met ingang van zondag 22 maart hebben we geen gewone kerkdiensten meer kunnen houden en bijwonen vanwege het Covid19 virus. Er moest toen worden gezocht naar een alternatief. Met stoom en kokend water heb ik direct na het stoppen van de diensten in de kerkgebouwen gewerkt aan een website waarop ik audio en eventueel video zou kunnen plaatsen, want dat kan niet op de reguliere website van de beide gemeenten. Die website kwam er en het digitaal uitzenden van een soort ‘audiodiensten’ kon beginnen. Op 22 maart werd de dienst nog uitgezonden via de Lokale Omroep Almelo (AA FM), maar daarna vond het opnemen, bewerken en op de website zetten plaats achter mijn bureau. 
Nu is daar (bijna) een eind aan gekomen. De diensten in de kerkgebouwen zijn -met alle corona-beperkingen van dien- vanaf 9 augustus weer opgestart. Wij hopen dat dit zo blijft en dat corona niet opnieuw tot sluiting dwingt. 

Nadat al wekenlang intensief voorbereidingen waren getroffen is in de week voorafgaand aan 9 augustus in het kerkgebouw in Almelo hard gewerkt aan het technisch mogelijk maken van het rechtstreeks uitzenden van de diensten via www.kerkomroep.nl. Dat betekent dat iedereen met een internetaansluiting en een PC of laptop de diensten thuis rechtstreeks kan beluisteren. Ook naderhand blijven de audio opnames op de website van kerkomroep.nl beschikbaar om te beluisteren of zelfs te downloaden. Wie een smartphone of tablet heeft kan desgewenst de kerkomroep-app downloaden en de diensten via de mobiele telefoon of de tablet beluisteren. De rechtstreekse link naar de diensten vanuit de kerk in Almelo is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20150.

In Borne zal deze voorziening in het kerkgebouw ook worden aangesloten, maar dat duurt iets langer. De verwachting is dat dit in de week van 7 tot 12 september zal zijn gerealiseerd.
Als dat tijdig lukt dan kunt u op www.kerkomroep.nl vanaf 13 september om 10.15 uur zoeken op plaatsnaam (Borne) en daar op Doopsgezinde kerk Borne. Klik daar op ‘luisteren’ en u bent rechtstreeks in de dienst, maar u kunt natuurlijk ook later luisteren. Kerkomroep.nl bewaart de laatste 50 diensten, dus u kunt ze heel lang terugluisteren.

Totdat de technische voorziening ook in Borne is geïnstalleerd zullen de Bornse diensten nog via mijn website http://levendgelooftwente.nl/audio-video/ worden uitgezonden. U kunt ze niet rechtstreeks, maar meestal wel diezelfde middag nog beluisteren. Ik moet de opgenomen dienst namelijk eerst thuis nog bewerken en pas daarna kan ik hem op de website plaatsen.

Ik wens u allemaal toe dat u gezond blijft. Laat me weten als u behoefte heeft aan een gesprek (via telefoon of WhatsApp of Skype). Mijn telefoonnummers en mailadres nogmaals: 074-85 31 404 en 06-510 79 396, 
e-mail: c.borgers@doopsgezind.nl; Skypenaam: carla5509.

Hartelijke groet, Carla Borgers

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl