> predikant

Predikant

Over de Predikant:

ds. Carla J.M. Borgers | tel. 074 - 853 1404 of 06 5107 9396 of | email |

Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 08.30-09.30 uur en van 19.00-19.30 uur.

Mijn werk als voorganger/predikant begon ik in Friesland binnen een combinatie van vier doopsgezinde gemeenten. Vanaf november 2009 werk ik in de Doopsgezinde Gemeenten in Twente. Met de studie theologie begon ik pas toen ik bijna veertig jaar was. Men noemt dat vaak een ‘late roeping’, maar ik ga er zelf van uit dat ik gewoon erg laat antwoord heb gegeven.

Kern van het werk is voor mij ‘verbinding’ in brede zin. Verbinding met en tussen mensen, verbinding met ‘het goddelijke’, verbinding met de aarde en wat er leeft. In diensten en bijbelkringen probeer ik samen met de mensen ook verbindingen te leggen tussen de teksten van toen en ons leven van nu.

Doopsgezinden geven op een open manier uiting aan hun geloof. Er is veel ruimte voor twijfel en vragen. Er gaat geen dag voorbij of ik ontmoet en spreek mensen, zowel van binnen als buiten de gemeenten. Dat maakt mijn werk zo boeiend en afwisselend.

Elders op de website, onder "Gemeenten in de Wereld" en dan "Vredesstudie Predikant", staat vermeld dat ik de masterstudie Peace, Trauma and Religion heb gevolgd die de Vrije Universiteit i.s.m. het Doopsgezind Seminarium aanbood.. Ook dit onderdeel van de theologie heeft mijn hart. Inzicht krijgen in (religieuze) oorzaken van het ontstaan van conflicten, in wegen naar vrede en verzoening, in manieren om trauma’s te helen, dat heeft altijd al een rol gespeeld in mijn leven. 
Deze studie heb ik op 13 februari 2019 afgerond met een scriptie. De titel van deze afstudeerscriptie is: " De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede".

Klik hier om de afstudeerscriptie te lezen.

Ik wens u allemaal toe dat u gezond blijft. Laat me weten als u behoefte heeft aan een gesprek (via telefoon of WhatsApp of Skype). Mijn telefoonnummers en mailadres nogmaals: 074-85 31 404 en 06-510 79 396, 
e-mail: c.borgers@doopsgezind.nl; Skypenaam: carla5509.

Hartelijke groet, Carla Borgers

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl