> gemeenten in de wereld > regionaal

Samenwerking en hulp in de regio

Met de Remonstrantse Gemeente Twente in Hengelo:

  • maandelijkse kerkdienst (DoRem-dienst) in de remonstrantse kerk te Hengelo, beurtelings verzorgd door Do en Rem,

Met de VVG (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen) in de Bleekkerk in Almelo:

  • Bleeklezingen: lezingen en voordrachten op het grensvlak van kunst, geloof en maatschappij.

In Borne verzorgen we in Het Dijkhuis (verzorgings- en verpleeginrichting), 't Dijkhuis 1, 7622 CM te Borne, per jaar drie van de zondagochtenddiensten in de kapel; deze staan ook open voor anderen dan de bewoners.

We zijn aangesloten bij de Ring Arnhem-Twente van doopsgezinde gemeenten en vanouds is er ook een sterke verbondenheid met de Mennonitengemeinde in Gronau, Duitsland, die ooit vanuit Enschede is gesticht. 

We zijn vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Almelo, Raad van Kerken Borne en Werkgroep Enschedese Kerken en werken mee aan oecumenische diensten in Almelo, Borne en Enschede.

We hebben vertegenwoordigers in het Diaconaal Platform Enschede, dat van schuldsanering tot vluchtelingenopvang actief is op het terrein van hulp aan individuen of groepen, in overleg met de overheidsdiensten. 

Financieel, bestuurlijk en met vrijwilligers steunen we het Oecumenisch City Pastoraat te Enschede, een ‘stads-huiskamer’ hartje stad, waar jaarlijks ca. 5.000 bezoekers komen voor letterlijke of figuurlijke warmte, een kop koffie of een gesprek. Een paar jaar geleden hebben we de vrijwilligers een workshop de-escalerend optreden aangeboden van de CPT (Christian Peacemaker Teams).

Dergelijke workshops zijn ook aangeboden aan medewerkers van Kulturhus Notter in de gemeente Wierden en aan een groep individueel aangemelde deelnemers  in de bibliotheek van Almelo.

 

Vaak gesteunde doelen in de regio

Onze kerkdiensten kennen één collecte die vrijwel altijd bestemd is voor een doel buiten de eigen  gemeenten. In de regio steunen we onder meer:

Zie ook bij Landelijk& Wereldwijd

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl