> zakelijke gegevens > anbi / belastingaftrek

ANBI / belastingaftrek

Onze beide gemeenten zijn ANBI-erkend. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI-instelligen zijn boven een drempel of onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Veel is te vinden op de website van de Belastingdienst/giften, maar dat vereist soms gezoek.

Daarom vermelden we hier het belangrijkste.

 

Twee soorten giftenaftrek

  1. De ‘gewone’ regeling
  2. Vastgelegde periodieke giften

In beide gevallen speelt uw relatie tot de gemeente geen rol. Of u nu lid, vriend, belangstellende of willekeurige buitenstaander bent, giften zijn aftrekbaar als ze verder aan de voorwaarden voldoen.

1.  Gewone giften
Al uw giften (incidentele + de jaarlijkse bijdrage) zijn aftrekbaar in het jaar van betaling. Omdat bij deze regeling de aftrek pas verleend wordt boven een (inkomensafhankelijke) drempel, kan het lonend zijn de bedragen over twee of meer jaar te combineren; een kwestie van rekenen.

2.  Vastgelegde periodieke giften
Bij deze regeling legt u vast dat u gedurende 5 jaar of langer een vast bedrag schenkt (vervalt bij overlijden van u of bijv. uw partner). Het jaarlijkse bedrag is dan 100% aftrekbaar (geen drempel).

Het vastleggen gebeurt met de overeenkomst periodieke gift van de belastingdienst. Hieraan zijn geen kosten verbonden, voor 2014 was er een notariële acte nodig.

Uw overige giften (wat u eventueel boven de afspraak doneert + de giften aan andere ANBI-doelen) blijven aftrekbaar als gewone giften, maar dan mist u daarbij natuurlijk wel het bedrag van de periodieke gift om de drempel te bereiken.

 

RSIN-nummers
Op het formulier voor de periodieke gift en vaak ook bij uw belastingaangifte moet u het RSIN-nummer van de ANBI-instelling vermelden.

  • Doopsgezinde Gemeente Twente: 864126931                                    
  • Stichting Vrienden van het Doopsgezinde Kerkgebouw te Almelo:  851475322
  • Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds te Almelo heeft wel een ANBI-erkenning, maar (nog) geen RSIN-nummer. Mocht u een gift overwegen, neemt u dan contact op met de penningmeester.
  • Stichting Heilmann-Courtainorgel heeft (nog) geen eigen ANBI-status. Giften ten bate van het orgelonderhoud kunt u doen aan Doopsgezinde Gemeente Almelo, onder vermelding van ‘orgelonderhoud’.

 

 

Openbaarheid
ANBI-instellingen zijn verplicht diverse gegevens toegankelijk te maken via internet.

De gegevens van beide gemeenten vind u via de blauwe ANBI-knoppen in de onderbalk van deze website, links Almelo, rechts Twente Zuid-Oost. De beleidsplannen staan onder een knop in het hoofdmenu.

De gegevens van Stichting Vrienden van het Doopsgezinde Kerkgebouw te Almelo via:

http://www.anbi.doopsgezind.nl/anbi/3/189

De gegevens van Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds Almelo via:

http://www.anbi.doopsgezind.nl/anbi/3/173

 

Zoektips
Via een zoekprogramma van de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) kunt u alle doopsgezinde ANBI-instellingen vinden (andere gemeenten, Wereldwerk, fondsen, stichtingen enz.).

Via een zoekprogramma van de Belastingdienst kunt u willekeurige ANBI-instellingen (en RSIN-nummers) vinden, mits je de juiste naam en vestigingsplaats weet.

De Doopsgezinde Gemeente Twente heeft Almelo als officiële plaats van vestiging. Een ANBI-nummer voor de nieuwe gemeente is nog niet bekend.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl