> zakelijke gegevens > twente zuid-oost

Zakelijke gegevens Doopsgezinde Gemeente Twente in zuidoost Twente

De Gemeente Twente bestrijkt in het zuidoosten van Twente globaal het gebied van Enschede, Hengelo(O), Borne, Oldenzaal en de Hof van Twente, waarin onder meeer Delden, Goor en Markelo liggen.

De Doopsgezinde gemeente Twente is ontstaan uit de fusie van de Gemeenten Almelo en Twente Zuid-Oost die op haar beurt is ontstaan door fusies van de vroegere gemeenten Enschede, Hengelo en Borne.


Kerk in Borne
Kerkdiensten worden onder meer gehouden in de Bornse Vermaning, eigendom van een gelijknamige stichting.

Dit is een eenvoudig maar sfeervol gebouw uit 1824 met een mooi Hauptorgel.

De kerkzaal heeft zitplaats voor ongeveer 80 personen en er is een beperkt keukentje.

Adres: Ennekerdijk 31, 7622 ED Borne.  locatie.

Meer informatie, ook over verhuur van de kerk en over een nabijgelegen museum met een doopsgezinde kamer, vindt u onder Bornse Vermaning en orgelinformatie onder Hauptorgel.

Kerkenraad
De kerkenraad, handelend in opdracht van de gemeente, telt vier leden.

Voorzitter, vacant
Secretaris, de heer Sj. van der Meulen,  e-mail 
Penningmeester, de heer B.A. Wouda,   e-mail 
Tweede penningmeester, de heer H.W. Meier
Lid, Mevrouw C. Laméris
Lid: Mevrouw N.A. Nekeman

Koster
De kostersdienst in Borne wordt door een aantal leden in onderling overleg uitgevoerd.

Coördinator is mw. I.M. ter Kuile-de Boer.

 

Betalingen
ING:                 NL52 INGB 0001 0065 26
ABN-AMRO:      NL42 ABNA 0590 0489 61

Beide rekeningen ten name van Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost, Markelo.

De gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen of giften aan de gemeente zijn dus fiscaal aftrekbaar; als ze voor de diaconie of het Haimerfonds bestemd zijn, dat graag vermelden.

Nadere gegevens onder de knop ANBI.

 

Diaconiecommissie
De Diaconiecommissie ondersteunt de kerkenraad op diaconaal vlak en bepaalt onder meer de collectedoelen.  e-mail 

 

Overige adressen
De DoRem-diensten (doopsgezinden + remonstranten) vinden plaats in de Remonstrantse kerk.

Adres: Woltersweg 11 (hoek Grundellaan), 7552 DA, Hengelo(O).  locatie.

 

De Bleek-lezingen (in samenwerking van met de V.V.G. te Almelo) vinden plaats in een zaal van de Bleekkerk, Hofstraat 1, Almelo.  locatie.

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl