> zakelijke gegevens > twente zuid-oost

Zakelijke gegevens Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost

De Gemeente bestrijkt globaal het gebied van Enschede, Hengelo(O), Borne, Oldenzaal en de Hof van Twente, waarin o.a. Delden, Goor en Markelo liggen. Zij is ontstaan door fusies van de vroegere gemeenten Enschede, Hengelo en Borne.


Kerk in Borne
De thuisbasis van de gemeente is de Bornse Vermaning, eigendom van een gelijknamige stichting.

Dit is een eenvoudig maar sfeervol gebouw uit 1824 met een mooi Hauptorgel.

De kerkzaal heeft zitplaats voor ongeveer 80 personen en er is een beperkt keukentje.

Adres: Ennekerdijk 31, 7622 ED Borne.  locatie.

Meer informatie, ook over verhuur van de kerk en over een nabijgelegen museum met een doopsgezinde kamer, vindt u onder Bornse Vermaning en orgelinformatie onder Hauptorgel.

 

Kerk in Enschede
Naast de Bornse Vermaning huurt de gemeente in Enschede op beperktere schaal de kerk en nevenvertrekken van de CEME (Chinese Evangelical Mission Church).

Adres: Boddenkampstraat 2b, 7514 AZ Enschede, tel. 053-4329376. locatie.

 

Kerkenraad
De kerkenraad, handelend in opdracht van de gemeente, telt vier leden.

Voorzitter, mevrouw I.M. ter Kuile-de Boer, e-mail
Secretaris, de heer Sj. van der Meulen,  e-mail 
Penningmeester, de heer B.A. Wouda,   e-mail 
Lid, Mevrouw C. Laméris

Koster
De kostersdienst in Borne wordt door een aantal leden in onderling overleg uitgevoerd.

Coördinator is mw. I.M. ter Kuile-de Boer, zie kerkenraad

 

Betalingen
ING:                 NL52 INGB 0001 0065 26
ABN-AMRO:      NL42 ABNA 0590 0489 61

Beide rekeningen ten name van Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost, Markelo.

De gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen of giften aan de gemeente zijn dus fiscaal aftrekbaar; als ze voor de diaconie of het Haimerfonds bestemd zijn, dat graag vermelden.

Nadere gegevens onder de knop ANBI.

 

Diaconiecommissie
De Diaconiecommissie ondersteunt de kerkenraad op diaconaal vlak en bepaalt o.a. de collectedoelen.  e-mail 

 

Overige adressen
De DoRem-diensten (doopsgezinden + remonstranten) vinden plaats in de Remonstrantse kerk.

Adres: Woltersweg 11 (hoek Grundellaan), 7552 DA, Hengelo(O).  locatie.

 

De Bleek-lezingen (in samenwerking van met de V.V.G. te Almelo) vinden plaats in een zaal van de Bleekkerk, Hofstraat 1, Almelo.  locatie.

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl