> zakelijke gegevens > almelo

Zakelijke gegevens Doopsgezinde Gemeente Twente in Almelo

Het 'verzorgingsgebied' van de gemeente Twente strekt zich rondom Almelo uit over het gebied: in het westen tot Hellendoorn/Nijverdal, in het zuidwesten tot Rijssen en in het noorden tot Ommen.
 

Kerkgebouw
De gemeente heeft een eigen kerkgebouw aan de Grotestraat 57 (voetgangersgebied!) in Almelo.

Het kerkje, dat aan ±80 personen plaats biedt, dateert uit 1684 en heeft een fraai Heilmann-Courtainorgel uit 1791, waarop geregeld bespelingen plaatsvinden. De geschiedenis van gebouw en orgel vindt u elders op deze website.


Mennozaal
Achter de kerk bevindt zich aan Jan Muldersgang 1 een zaal voor bijeenkomsten, gespreksgroepen of koffiedrinken. Er zijn diverse opstellingen mogelijk met maximaal 40 zitplaatsen en er is een kleine keuken bij. De ingang is aan de zijde van de Hagengracht.

 

Verhuur
Het kerkgebouw is goedgekeurd als trouwlocatie.

Inlichtingen over verhuur van kerk of zaal via telefoon 0546-575730 of e-mail.

 

Kerkenraad
De kerkenraad, handelend in opdracht van de gemeente, bestaat uit drie leden:

Voorzitter: vacant 
Secretaris: mw. N.A.Nekeman| e-mail |
Boekhouder: dhr. H.W.Meier| e-mail |


Koster
De kostersdienst wordt door een aantal leden in onderling overleg uitgevoerd.


Betalingen
ING: NL32 INGB 0000 9240 48

ABN-AMRO: NL28 ABNA 0594 1384 42

Beide ten name van Doopsgezinde Gemeente Almelo. De gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen of giften aan de gemeente zijn dus fiscaal aftrekbaar. Nadere gegevens onder de knop ANBI of bij de boekhouder.

 

Stichting restauratiefonds Heilmann-Courtain orgel uit 1791
Deze stichting is in 2004 opgericht en heeft ten doel om te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de restauraties en onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan dit uit 1791 stammende monumentale orgel. Inlichtingen via e-mail.
Bankrekening NL48 ABNA 0440 2941 42 | KvK Oost Nederland 54878772


Stichting Vrienden van het Doopsgezinde Kerkgebouw te Almelo 
Deze stichting heeft ten doel het kerkgebouw, naast het gebruik voor de kerkdiensten, op een andere manier te exploiteren, zodat er meer financiële draagkracht komt om het onderhoudswerk aan het kerkgebouw te kunnen bekostigen. De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar!
Bankrekening NL42 ABNA 0475 1774 87 | KvK Oost Nederland 5487 8772

Fiscaal nummer 8514.75.322. Nadere informatie onder de knop ANBI of bij de penningmeester. (via www.vrienden-dgka.nl)


Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds Almelo
De diaconale taken van de Doopsgezinde Gemeente Almelo worden grotendeels uitgevoerd door dit fonds. Inlichtingen via e-mail.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl