> gemeenten met elkaar > lezingen en voordrachten

Lezingen en voordrachten

Themamiddagen
De beide doopsgezinde gemeenten organiseren een paar keer per jaar een themamiddag in de Bornse Vermaning.

Om een idee te geven  een paar onderwerpen die aan bod geweest zijn:

  • een oud-huisarts en vertrouwensarts over het vrijwillig levenseinde
  • een hoogleraar economie over de bankcultuur
  • de kunstenaar van het Freulespoor over zijn werk

Voor aankondigingen zie de agenda.

 

Bleeklezingen
Samen met de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo organiseren de beide doopsgezinde gemeenten een programma van lezingen, optredens  en cursussen in de Bleekkerk te Almelo.

Deze liggen op het raakvlak van beeldende kunst, filosofie, levensbeschouwing en religie.

Doorgaans zijn ze op de eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur, maar de cursussen zijn op zaterdagochtenden.

Enkele voorbije voorbeelden:

  • Rembrandt als ‘politiek’ kunstenaar
  • de fresco’s in de Sixtijnse kapel
  • minitheater over het leven van Paulus
  • houten beelden van bijbelse vrouwen
  • 3 ochtenden over Jung en de gnostiek

Zie het jaarlijkse programmaboekje of kijk onder agenda.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl