> gemeenten in de wereld > duurzame samenleving

Gespreksgroep Duurzaam Samenleven

Doopsgezinden en Remonstranten maken deel uit van deze gespreksgroep.

Met de gespreksgroep “Duurzaam Samenleven” bespreken we twee zeer verschillende manieren van duurzame ontwikkelingssamenwerking.
De gespreksgroep is oorspronkelijk opgezet om vragen over ontwikkelingssamenwerking van de Wereldraad van Kerken te bespreken. Ethische en praktische vragen over de weg naar een wereldwijde samenleving.

Wereldraad van Kerken
Meestal beginnen we onze maandelijkse bijenkomsten met de actuele toestand en de ontwikkelingen van ons project in Burundi en daarna bespreken we ontwikkelingen en vragen van wereldwijde samenwerking en van de Wereldraad van Kerken.

De Wereldraad van Kerken is in 1948 opgericht in Amsterdam om de eenheid van de Christelijke Kerken gestalte te geven. Nu zijn er circa 350 kerkgenootschappen aangesloten of geassocieerd lid. Meer dan de helft van de leden bevindt zich in ontwikkelingslanden.


Programma's
In 2007 zijn de programma’s van de Wereldraad gereorganiseerd. Daarbij is het vroegere JPC-programma (Justice, Peace, Creation) gesplitst in een programma “Vrede” en een nieuw programma voor ”Gerechtigheid, Diaconie en Heelheid”.

Omdat organisaties in arme landen minder goed zijn toegerust dan die in rijke landen, is een toenemende ongelijkheid ontstaan in de onderhandelingen tussen arm en rijk. Dit speelt bijvoorbeeld in de onderhandelingen van arme landen met de Wereldbank en het Internationaal Monetaire Fonds over de schulden van arme landen en in de onderhandelingen met de Wereldhandelsorganisatie over vrijhandelsovereenkomsten.
De Wereldraad heeft korte contactlijnen met plaatselijke kerken in ontwikkelingslanden. Daardoor kan zij argumenten, ideeën en adviezen uit die landen naar voren brengen die ingang vinden bij de Wereldbank, het IMF of de Wereldhandelsorganisatie.


Levensstijl
Duurzaam samenleven staat op gespannen voet met de wens van rijke landen om de eigen levensstijl te behouden. In plaats van ons streven naar economische groei en welvaart zouden we ons moeten oriënteren op duurzame economie en welzijn. Dit zijn zaken waarvoor de Wereldraad ijvert op wereldwijde schaal. Daarvoor verdient ze onze steun. U kunt meehelpen door boven de normale bijdrage aan de gemeente 2% extra over te maken ten bate van de Stuurgroep Duurzame Samenleving.

 

Meedoen?
Nieuwe deelnemers aan de gespreksgroep zijn van harte welkom! 

De bijeenkomsten worden gehouden in de Remonstrantse kerk in Hengelo op iedere eerste donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur.

U kunt contact opnemen met het secretariaat | email |

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl