> gemeenten in de wereld > duurzame samenleving

Gespreksgroep Duurzaam Samenleven en Werkgroep Burundi

Doopsgezinden en Remonstranten maken deel uit van deze gespreksgroep.

Met de gespreksgroep “Duurzaam Samenleven” bespreken we twee zeer verschillende manieren van duurzame ontwikkelingssamenwerking.
De gespreksgroep is oorspronkelijk opgezet om vragen over ontwikkelingssamenwerking van de Wereldraad van Kerken te bespreken. Ethische en praktische vragen over de weg naar een wereldwijde samenleving.

 

Burundi project

Om deze afstandelijke beschouwingen op wereldschaal te stoelen op praktische ervaring met de uitvoering van een duurzaam ontwikkelingsproject, hebben we ervoor gekozen om met een groep vluchtelingen uit Burundi zo’n project te beginnen in hun geboortestreek in Burundi. Daar heerst na de burgeroorlog tussen Tutschi’s en Hutu’s een toestand van grote armoede en honger, speciaal bij de vele weduwen en wezen die achtergebleven zijn.

We hebben ons ten doel gesteld dat we alleen hulp geven waarmee de toestand van de bevolking binnen de duur van het project (ca. vijf jaar) blijvend kan verbeteren.
Het eerste project was bedoeld om de armste mensen een bron van gezond eiwitrijk voedsel te verschaffen. Daartoe zijn er onder leiding van een landbouwschool geiten, konijnen en kippen voor deze mensen gekocht en is een fokprogramma opgezet. Dit project is na vijf jaar met succes afgerond.
De werkgroep ging daarna aan de slag met een nieuw project, deze keer bedoeld voor het oprichten van een sociaal-agrarische coöperatie. Hiermee wordt een blijvende economische versterking van het gebied beoogd.

 

Wereldraad van Kerken
Meestal beginnen we onze maandelijkse bijenkomsten met de actuele toestand en de ontwikkelingen van ons project in Burundi en daarna bespreken we ontwikkelingen en vragen van wereldwijde samenwerking en van de Wereldraad van Kerken.

De Wereldraad van Kerken is in 1948 opgericht in Amsterdam om de eenheid van de Christelijke Kerken gestalte te geven. Nu zijn er circa 350 kerkgenootschappen aangesloten of geassocieerd lid. Meer dan de helft van de leden bevindt zich in ontwikkelingslanden.


Programma's
In 2007 zijn de programma’s van de Wereldraad gereorganiseerd. Daarbij is het vroegere JPC-programma (Justice, Peace, Creation) gesplitst in een programma “Vrede” en een nieuw programma voor ”Gerechtigheid, Diaconie en Heelheid”.

Omdat organisaties in arme landen minder goed zijn toegerust dan die in rijke landen, is een toenemende ongelijkheid ontstaan in de onderhandelingen tussen arm en rijk. Dit speelt bijvoorbeeld in de onderhandelingen van arme landen met de Wereldbank en het Internationaal Monetaire Fonds over de schulden van arme landen en in de onderhandelingen met de Wereldhandelsorganisatie over vrijhandelsovereenkomsten.
De Wereldraad heeft korte contactlijnen met plaatselijke kerken in ontwikkelingslanden. Daardoor kan zij argumenten, ideeën en adviezen uit die landen naar voren brengen die ingang vinden bij de Wereldbank, het IMF of de Wereldhandelsorganisatie.


Levensstijl
Duurzaam samenleven staat op gespannen voet met de wens van rijke landen om de eigen levensstijl te behouden. In plaats van ons streven naar economische groei en welvaart zouden we ons moeten oriënteren op duurzame economie en welzijn. Dit zijn zaken waarvoor de Wereldraad ijvert op wereldwijde schaal. Daarvoor verdient ze onze steun. U kunt meehelpen door boven de normale bijdrage aan de gemeente 2% extra over te maken ten bate van de Stuurgroep Duurzame Samenleving.

 

Meedoen?
Nieuwe deelnemers aan de gespreksgroep zijn van harte welkom! 

De bijeenkomsten worden gehouden in de Remonstrantse kerk in Hengelo op iedere eerste donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur.

U kunt contact opnemen met het secretariaat | email |

 

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl