> gemeenten met elkaar

Gemeenten met elkaar

Samen gemeente zijn  -  dat kun je op vele andere manieren dan alleen door zondags naar de kerk te gaan. Dat blijkt wel uit de rij knoppen hiernaast. Juist ook die andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of samen iets te doen, geven een gevoel van verbondenheid. Niet verbondenheid omdat we hetzelfde denken, zeker niet, want juist de persoonlijke verscheidenheid is kenmerkend voor onze gemeenten, al zijn er natuurlijk bepaalde waarden die doopsgezinden delen, lees maar het stukje Doopsgezind?

De samenkomsten op de zondagochtend vormen natuurlijk wel de ruggengraat van het gemeenteleven, en ze zijn ook het logische moment voor een eerste kennismaking. 
 

Kerkdiensten    
Almelo: met een eigen lichtje naar de Mennozaal, voordat de volwassenen gaan luisteren naar de overdenking van ds. Carla Borgers (rechts, met lantaarntje).

Almelo: met een eigen lichtje naar de Mennozaal, voordat de volwassenen gaan luisteren naar de overdenking van ds. Carla Borgers (rechts, met lantaarntje).

  Iedere zondag is er ergens in Twente een kerkdienst van of met doopsgezinden; de meeste zijn in Almelo of Borne in onze eigen ‘Vermaningen’ (dat is vanouds de naam van doopsgezinde kerken). Daarnaast zijn er in Hengelo diensten samen met de remonstranten.

 

Voor plaatsen en tijden zie overzicht diensten.

Kinderen zijn altijd welkom; als we er rekening mee kunnen houden, is de kans groter dat het voor hen ook een fijne ochtend wordt.

Vrijwel iedere dienst wordt gevolgd door een gezellig samenzijn met koffie , thee en koekjes  -  ook dat vinden we een belangrijk onderdeel van samen gemeente zijn. Voor nieuwe bezoekers is het een goede manier om de sfeer te proeven.

Blad
Naast de website hebben we ook het blad ‘Draagvlak’, 10 maal per jaar. Als u dat digitaal of op papier wilt ontvangen, kunt u het best contact opnemen met iemand van de kerkenraad (zie bij organisatie).

  In Borne na de dienst

Predikant
Sinds 4 september is Jolanda Valk onze voorganger.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl