> dcolumn.php?nr=41263&stuurdoor

Column

 
 
26 juni 2019

Doe eens lief!

Voor veel mensen lijkt het zo vanzelfsprekend om een ander beleefd en met respect
tegemoet te treden, om een medeweggebruiker de ruimte te geven, om de kassière
(m/v) in de supermarkt te groeten, om sociale media te gebruiken waarvoor ze zijn
bedoeld, om een meningsverschil uit te praten. De dagelijkse werkelijkheid blijkt anders
als je de cijfers leest. En hoewel waarschijnlijk ieder van ons zichzelf ziet als een
vriendelijk en respectvol persoon, zou het best eens kunnen zijn dat ook u en ik ons wel
eens schuldig maken aan gedrag waar de SIRE campagne op wijst. In de supermarkt kan
het gebeuren dat je bij de kassa een bekende ontmoet en daardoor vergeet oog te
hebben voor de kassière. Of je hebt haast en je ergert je aan de automobilist voor je die
80 km/uur rijdt op een tweebaansweg waar inhalen verboden is en waar je 100 km/uur
mag rijden. Dan lijkt bumperkleven een probaat middel om de gang er een beetje meer
in te krijgen, denk je. Of je negeert je buren omdat ze zo luidruchtig zijn, in plaats van
ze op een vriendelijke manier aan te spreken en samen naar een voor beiden
aanvaardbare oplossing te zoeken. Doe eens lief!
“Vriendelijkheid is een taal die de dove kan horen en de
blinde kan zien” was een uitspraak van de Amerikaanse
schrijver Mark Twain. Vriendelijkheid kost niets, maar vraagt
wel om échte interesse in de ander. Geveinsde vriendelijkheid
wordt onmiddellijk doorzien.
Met de bijbelkringen wandelden we in de afgelopen maanden
door de Tora, de eerste vijf boeken van het Oude (of 1e)
Testament. Daarin staat één van de belangrijkste opdrachten
aan de mens: […] heb je naaste lief die is als jij (in sommige vertalingen staat: heb je
naaste lief als jezelf). Van de oude rabbijnen leerden we dat dit niet betekent dat je van
je naaste moet houden, maar dat je hem of haar goed moet behandelen. Het is een
gebod van het handelen, niet een gebod van het hart. Uit dit gebod komt die beroemde
‘gulden regel’ voort: ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Wie dus zelf
niet graag een opgestoken middelvinger ziet, moet ook een andere daar niet mee
confronteren. Wie zelf niet graag genegeerd wordt, moet ook oog hebben voor de buren,
of de kassière of die ander die sociaal gezien misschien niet helemaal bij je past. Wie
graag beleefd bejegend wil worden, moet ook geen botte reacties op sociale media
plaatsen, maar eerst even nadenken. Laten we eens lief doen én zijn deze zomer. Het
leert best snel denk ik!
Carla Borgers


Voor meer zie het overzicht

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl