> dcolumn.php?nr=36590&stuurdoor

Column

 
 
26 november 2018

Wijdekerk

Na de dreun die de Nashville-verklaring binnen en buiten kerkelijk Nederland in het prille begin van dit jaar veroorzaakte vond ik een reactie op zijn plaats. Hoewel onze beide gemeenten open staan voor iedereen en daar op onze website ook uitdrukking aan geven, kan het niet zo zijn dat wij aan deze verklaring die mensen keihard uitsluit verder geen aandacht hoeven te besteden.

Op onze website staat onder het kopje ‘Doopsgezind?’ het volgende:

“Bij ons is iedereen welkom. Dat geldt ook voor lhtb'ers. Daarom zijn wij aangesloten bij de Wijdekerk.”

Stichting Wijdekerk (opgericht in het najaar van 2016) is een initiatief van christenen die zelf LHBT’er (lesbisch, homo, biseksueel of transgender) zijn of nauw bij LHBT’ers betrokken, zoals ouders, broers of zussen enz.

Op de website van deze stichting is een landelijke kaart te zien waarop kerken staan die zich als Wijdekerk hebben aangemeld en hebben aangegeven in welke mate LHBT’ers welkom en geaccepteerd zijn. Om op die website te komen kunnen kerkenraden een gedetailleerde vragenlijst invullen. Verder zijn er op de website verhalen van LHBT’ers en ouders te lezen en vind je er activiteiten en evenementen, maar ook links naar hulpverleners.

De verklaring die enkel door mannen uit voornamelijk reformatorische en evangelicale richtingen is ondertekend, is een (slechte) vertaling van een Amerikaans document uit 2017, opgesteld tijdens de jaarlijkse conferentie van de Southern Baptist Convention die gehouden werd in Nashville, Tennessee . Vandaar de naam ‘Nashville-verklaring’.

Met een beroep op de bijbel stelt de verklaring dat het huwelijk zoals door God ingesteld is bedoeld voor één man en één vrouw en dat de man het hoofd is van de vrouw, want de vrouw is voortgekomen uit de man. Het is maar dat u het weet. Dit noemt men de ‘scheppingsorde’. Nu is het zo dat de bijbel stamt uit zeer oude tijden en uit een volstrekt andere cultuur dan de onze. In bijbelse tijden was er een patriarchale samenleving. Dat wil zeggen dat mannen het voor het zeggen hadden en dat vrouwen totaal ondergeschikt waren. We zien dat vandaag nog in Saudi Arabië, waar vrouwen bijna geen rechten hebben en voor allerlei zaken afhankelijk zijn van hun mannelijke voogd, veelal hun vader, man of zoon. Van zo’n voogd hebben ze toestemming nodig om te reizen, te studeren, te werken en te trouwen. Wanneer ze toch zelf beslissingen nemen, dan worden ze als ongehoorzaam beschouwd en riskeren ze stok- of zweepslagen.

Een huwelijk in bijbelse tijden leek in de verste verten niet op een huwelijk in onze tijd en cultuur. Er was geen burgerlijk huwelijk en ook geen kerkelijke inzegening. Een huwelijk was niet meer dan een zakelijke overeenkomst tussen twee families of clans. Het meisje, vaak heel jong, had niets in te brengen. Ook kon ze, als het haar man inviel, zomaar worden teruggestuurd naar haar vader, vergezeld van een ‘scheidsbrief’. In Saudi Arabië kan dat tegenwoordig via een sms-je. Mannen hadden vaak meer dan één vrouw (denk aan de aartsvaders Abraham en Jakob). Kortom, de ondertekenaars van de Nashville-verklaring die zich beroepen op de bijbel menen de voorschriften uit een lang voorbije bijbelse cultuur zomaar over te kunnen zetten naar deze tijd en cultuur. Dat is onverantwoorde en onwetenschappelijke theologie.

Op even (pastoraal) onverantwoorde en onwetenschappelijke manier wijst de verklaring homoseksualiteit af. Een bijbelverhaal dat daarvoor vaak wordt gebruikt is het verhaal over Sodom en Gomorra (Genesis 19), waarin twee mannen (of engelen) bij Abrahams neef Lot op bezoek komen en door een aantal mannen uit de stad dreigen te worden

verkracht. Vanwege dit feit wordt de stad verwoest. Rechtzinnige christenen zien dit als een straf van God voor ‘sodomie’. Wie het verhaal leest met een kritisch-theologische bril ziet dat het hier niet gaat over homoseksualiteit, maar over vreemdelingenangst en geweld tegen vreemdelingen. In bijbels perspectief is de vreemdeling juist de naaste die bescherming van ons mag verwachten. We hebben ons juist te bekommeren om mensen die anders zijn dan wijzelf. Misschien dagen zij ons juist uit om onze denkbeelden, onze vooringenomenheden, onze manier van de bijbel lezen en verstaan nog een kritisch onder de loep te nemen. De bijbel, dat eeuwenoude boek, heeft ons veel te zeggen over ons leven nu. Maar dan moeten we dat boek wel willen (leren) lezen met een kritische blik.

“Laten we ze knuffelen”, zei de interviewer van een lokale radiozender tegen me tijdens een gesprek over dit onderwerp. Nou, dát hoeft nou ook weer niet. Laten we maar gewoon die wijde kerk zijn: liefdevol, open en gastvrij voor wie er binnen wil.

Carla Borgers


Voor meer zie het overzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl