> columns

Columns

11 maart 2020
Het klimaat en een brief
Het klimaat en een brief Over het klimaat kun je heel erg van mening verschillen, net als over politiek of geloof.Mensen reageren dan ook heel verschillend op de berichten die ons via de media over het onderwerp ‘klimaat’ bereiken. Er zijn mensen die nauwelijks geloof hechten aan het fenomeen klimaatverandering. Die noemt men dan ‘klimaatsceptici’. Er zijn er die de betrokken wetenschappers nauwlettend volgen en zich mét hen zorgen maken. Ook zijn er mensen die serieus proberen het hunne te doen om hun ‘ecologische voetstap’ te verkleinen en proberen daarin medestanders te vinden. Maar er zijn ook mensen die somber worden en vrezen voor een goede toekomst voor hun nageslacht. Er valt ook best wat te vrezen voor de hele aarde, maar ook voor ons lage landje dat voor een groot deel beneden zeespiegelniveau ligt. Het is al eens flink misgegaan in 1953 en dat zou op veel grotere schaal weer kunnen gebeuren als de klimaatmodellen voor de jaren rond 2100 en die voor over nóg eens 100 jaar zouden kloppen. Onlangs kreeg ik een brief, zoals waarschijnlijk meer mensen diezelfde brief hebben gekregen. Hij was namelijk bestemd voor alle Nederlanders. De afzender van die brief is Rutger Bregman (1988). Bregman is historicus en o.m. schrijver voor journalistiek platform De Correspondent. In zijn brief vertelt Rutger over de ‘vader van het Deltaplan’ Johan van Veen, de man die de Nederlanders tientallen jaren vóór de watersnoodramp al had gewaarschuwd, maar werd uitgemaakt voor een paniekzaaier. Van Veen diende 48 uur vóór de watersnoodramp zijn uitgewerkte Deltaplan in bij de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat. Maar zoals het dikwijls met profeten gaat, werd ook Johan van Veen in eigen land nauwelijks geëerd. Hij is stilaan in de coulissen van onze geschiedenis verdwenen. Bregman haalt hem met zijn ‘brief aan alle Nederlanders’ uit die coulissen en verbindt daar een hoopvolle boodschap aan: de strijd tegen het water kunnen we wéér winnen. Daar zijn niet alleen veel geld en nieuwe technieken voor nodig, maar ook mensen die hoopvol willen meedenken en meebouwen aan een toekomst voor deze aarde. Die toekomst zal anders zijn dan we ons ooit hadden voorgesteld, zo zegt hij. We moeten leren anders met de aarde en met wat die voortbrengt om te gaan. Maar we zijn het toekomstige generaties verschuldigd om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er is werk aan de winkel, veel werk! Het leeuwendeel van dat werk én van de kosten zal toch al voor rekening komen van onze kinderen en jongeren van nu en hun nakomelingen. Maar ook de ouderen van nu kunnen bijdragen, elk op zijn of haar eigen manier. Een begin kun je maken door de brief-in-boekvorm van Rutger Bregman aan te vragen, te lezen en weer door te geven. De brief is gratis voor iedereen en te bestellen via: https://decorrespondent.nl/hetwaterkomt en/of kijk en deel het filmpje, te vinden op YouTube:     ds. Carla Borgers Lees meer >>
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeenten Almelo   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl