Nieuwsbrief Doopsgezind NU
21 ​augustus 2017†


Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 4 september, kopij kunt u uiterlijk 30 augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Europese kerken roepen EU op meer te investeren in vredesopbouw
De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft afgelopen juli gereageerd op drie recente publicaties van de Europese Commissie over het defensiebeleid van de Europese Unie. De CEC roept de EU op om verdere militarisering van haar structuur en budget te vermijden. In plaats daarvan zou de EU een veel grotere rol moeten gaan spelen op het gebied van vrede en verzoening, met behulp van niet-militaire middelen.† Lees meer >>
 

nieuws
Tentdienst na Gieterse Feestweek met Tom Waits-koor
Tentdienst na Gieterse Feestweek met Tom Waits-koor
27 augustus 10:30 uur
Aan het einde van de Gieterse feestweek, na de Gondelvaart van 26 augustus, wordt door de protestantse en doopsgezinde gemeente gezamenlijk een bijzondere dienst gehouden in de feesttent.†Dit jaar kent de dienst een heel speciale focus: de Ďgospelsí van singer/songwriter en allround artiest Tom Waits. M.m.v. Theaterkoor Blue Moon, ofwel het Tom Waits-koor. Lees meer >>
 

Benefietoptreden Charlotte Glorie en Kees Posthumus Benefietoptreden Charlotte Glorie en Kees Posthumus
27 augustus 14:00 uur
De Apeldoornse kleinkunstenaars†Charlotte Glorie en Kees Posthumus geven een eenmalig benefietoptreden in de doopsgezinde kerk.†De opbrengst is bestemd voor De Herberg. De artiesten dragen De Herberg een warm hart toe:†ďGoed, dat er zo'n plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een warm welkom vinden.Ē

Lees meer >>
 

Foreestenhuis en bijbelse tuin vaker open
30 augustus 13:00 uur
Vanwege de grote belangstelling voor het Foreestenhuis tijdens o.a. Monumentendagen en de tuinenwandelingen heeft de Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis besloten het gebouw en de bijbelse tuin vaker open te stellen. Tijdens de vijf zomermarkten dit jaar (nog op 30 augustus) zijn het gebouw van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente en de bijbelse tuin erachter open van 13.00 tot 17.00 uur.† Lees meer >>
 

Cursus Methodisch leren Preken in Heerenveen
1 september 23:59 uur
De cursus Methodisch leren Preken is een nieuw aanbod voor belangstellenden die een preek willen leren maken. Deze cursus wordt ondersteund door de Doopsgezinde Zending, en wordt gegeven door Pieter Post in vier avonden. Deze cursus staat los van de reeds jarenlange bestaande Lekenpredikersgroep, o.l.v. Andries Bakker. Het accent ligt voornamelijk op de opbouw van een preek, en niet op het maken van een orde van dienst. Opgave vůůr 1 september. Lees meer >>
 


contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
24 augustus 20:​00 uur
Johannes Hus een ketter?
In het kader van de zomeractiviteiten van de DoRe gemeente in Deventer, spreekt†Liesbert Dijs over kerkhervormer Johannes Hus (1369-1415). Hij trok fel van leer tegen de malafide praktijken van de rooms-katholieke kerk en werd als ketter verbrand. Lees meer >>

25 augustus 13:​30 uur
Openstelling bijbelse tuin Foreestenhuis 2017
Al bijna twintig jaar bevindt zich in Hoorn een bijbelse tuin, waarin bloemen, struiken en bomen staan die allemaal met de bijbel te maken hebben. Ook deze zomer is de tuin weer opengesteld voor bezoekers, steeds op de laatste vrijdag van de maand. Lees meer >>

26 augustus 13:​30 uur
Kerk Rottevalle open
In het kader van Tsjerkepaad is de doopsgezinde kerk, met twee gekleurde ramen van de bekende schilder Jentsje Popma, open. De kerk is zeker een bezoekje waard. Tevens is er dit jaar de foto-expositie Rottevalle 1941 en nu. Lees meer >>

27 augustus 14:​00 uur
'Menno te water': dopersen ontmoeten elkaar
Ds. Harmen Ament organiseert twee zondagmiddagen op de Friese wateren voor ontmoeting tussen doopsgezinden en vrienden. Deden die dat niet ook al ten tijde van de Reformatie? Dit is de tweede keer. Lees meer >>

6 september 19:​30 uur
Workshop IsraŽl en Palestina
De werkgroep Noord-Nederland van de Stichting Kairos-Sabeel Nederland houdt een workshop en ontmoetingsavond voor voorgangers die een kerkdienst organiseren over IsraŽl en Palestina in de Gebedsweek voor Vrede in IsraŽl en Palestina (17-24 september), of later in het najaar. Opgave uiterlijk 31 augustus. Lees meer >>


U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
† †Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 

Bekijken in PDF-formaat