Nieuwsbrief Doopsgezind NU
19 ​juni 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 3 juli, kopij kunt u uiterlijk 28 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Diet Koster geridderd
Diet Koster geridderd
Op zaterdag 17 juni is Diet Koster benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De plechtigheid vond plaats tijdens de jaarvergadering van de vereniging Bethanien–Aizaria in het Zwitserse Bern. Lees meer >>
 

nieuws
Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland
Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland
Op woensdag 31 mei kwam een twaalftal predikanten samen in Fredeshiem om zich te buigen over het conceptboekje: Doopsgezind - van blijvende waarde? Dit boekje bevat gespreksmateriaal voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland. Het is gemaakt door de zes predikanten/pastoraal werkers van de vier grotere plaatsen in het Noorden.  Lees meer >>
 

Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds opgeheven
In 2015 is door de verschillende broederschapshuizen besloten dat er binnen de huizen onvoldoende werkzaamheden zijn voor een broederschapshuizenpredikant. Daarnaast hebben ontwikkelingen binnen de broederschapshuizen ertoe geleid dat, met uitzondering van Dopersduin, ook het vrijplaatsenfonds aan relevantie heeft ingeboet. Hierdoor heeft de Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds nauwelijks nog bestaansrecht en is door het bestuur besloten de stichting te ontbinden.  Lees meer >>
 

Boekpresentatie 25 Eeuwen Theologie Boekpresentatie 25 Eeuwen Theologie
21 juni 14:30 uur
Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 Eeuwen Theologie, red. Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis, wil in deze behoefte voorzien.  Lees meer >>
 

Opening Tsjerkepaad in Leeuwarden
24 juni 13:30 uur
Tsjerkepaad 2017 heeft als thema 'Rome en Reformatie' en wordt geopend in de Bonifatiuskerk. Prof. dr. Piet Visser zal bij het vervolg van de opening in de doopsgezinde kerk een lezing houden over de Friese reformator Menno Simons. Lees meer >>
 

Intrede ds. Karel van Wijngaarden in Ouddorp Intrede ds. Karel van Wijngaarden in Ouddorp
25 juni 14:00 uur
Karel van Wijngaarden wordt de nieuwe predikant van de doopsgezinde gemeente in Ouddorp. Voor Van Wijngaarden gaat hiermee een langgekoesterde wens om predikant te worden in vervulling, na 27 jaar werkzaam te zijn geweest in onderwijs en bedrijfsleven. Lees meer >>
 

Dagboek Schrijven met Sarine Zijderveld Dagboek Schrijven met Sarine Zijderveld
30 juni 17:00 uur
“Vrede en alle goeds” is een franciscaanse groet. Franciscus en Clara van Assisi leefden rond 1200 in Italië en uit hen zijn onder andere de ordes van de franciscanen (minderbroeders) en de clarissen voortgekomen. Dit zijn ordes waarin men leeft vanuit evangelische armoede, uitgedrukt in radicale bezitloosheid, en de beleving van broeder- en zusterschap met de hele schepping. In dit korte weekend staan we stil bij drie thema’s die met elkaar verweven zijn: vrede, vertrouwen en verbinding. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
> Op zaterdag 3 juni is in de doopsgezinde gemeente te Zwolle op grond van haar belijdenis Dieneke Dijksma-Hoogcarspel gedoopt. De feestelijke viering ging over in een potluck-maaltijd.
> Op zondag 4 juni, 1e Pinksterdag, is mevr. R. Trachter gedoopt en toegetreden tot de Doopsgezinde Gemeente Twente-Zuidoost.


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
23 juni 17:​00 uur
Oorsprongweekend op Dopersduin: over waarheid
Terug naar de oorsprong. Voor velen is Dopersduin de plek waar ze werkelijk thuis zijn, ver van huis. Dat bracht ons tot de Oorsprongweekenden: weekenden waarin het hele huis openstaat voor mensen die met elkaar verdieping zoeken. Weekenden omtrent grote woorden als geloof, barmhartigheid en genade. Dit Oorsprongweekend gaat het over de waarheid. Lees meer >>

23 juni 19:​30 uur
Kerkennacht in Haarlem: Syrische keuken
De doopsgezinde kerk in Haarlem biedt een spetterend programma tijdens de Kerkennacht op vrijdagavond 23 juni. Men kan de hele avond in- en uitlopen. Tussen de optredens zijn er korte pauzes voor een hapje en een drankje. En gedanst wordt er zeker ook!  Lees meer >>

24 juni 13:​30 uur
Zomertentoonstelling Vaar naar Diep Water
In het kader van Tsjerkepaad is in Leeuwarden de fototentoonstelling Vaar naar Diep Water te bezichtigen van 24 juni t/m 9 september. De foto's zijn van Hille Vlasman. Een 17-tal foto’s, begeleid door teksten van zijn hand vormen een meditatieve tocht over land, water en strand. Lees meer >>

24 juni 19:​30 uur
Kerkennacht: Méér dan een dak
Deze zomer zal Doopsgezind Utrecht weer meedoen met de nationale Kerkennacht. De Kerkennacht is een landelijk initiatief. Het thema is ‘Méér dan een dak’, en dat geldt zeker voor de Doopsgezinde Gemeente Utrecht!  Lees meer >>

30 juni 13:​30 uur
Openstelling bijbelse tuin Foreestenhuis 2017
Al bijna twintig jaar bevindt zich in Hoorn een bijbelse tuin, waarin bloemen, struiken en bomen staan die allemaal met de bijbel te maken hebben. Ook deze zomer is de tuin weer opengesteld voor bezoekers, steeds op de laatste vrijdag van de maand. Lees meer >>

1 juli 13:​30 uur
Fototentoonstelling 'Rottevalle in 1941 en nu'
In het kader van Tsjerkepaad is in Rottevalle een fototentoonstelling te bezichtigen. De doopsgezinde kerk is op zes zaterdagmiddagen open, namelijk op 1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september.  Lees meer >>

1 juli 14:​00 uur
Kijkje in de keuken van doopsgezind Joure
In het kader van Tsjerkepaad is vanaf 1 juli de tentoonstelling 'Kijkje in de keuken' te bezichtigen in Joure. Open t/m 9 september, iedere zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Lees meer >>

12 juli 20:​00 uur
Ontstaan en achtergronden van de islam
In het kader van de zomeractiviteiten van de DoRe gemeente te Deventer, spreekt ds. Marieke Fernhout over het ontstaan van de islam, de verhouding met jodendom en christendom en de positie van vrouwen. En bestaat er zoiets als een vrijzinnige islam? Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat