Nieuwsbrief Doopsgezind NU
8 ​mei 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 22 mei, kopij kunt u uiterlijk 10 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Vermaningspad 2017 op 25 mei in Groningen
Vermaningspad 2017 op 25 mei in Groningen
25 mei 10:30 uur
Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt het kerkenpad 'Vermaningspad 2017’ in het hoge noorden van de provincie Groningen gehouden. De doopsgezinde gemeenten Eenrum, Uithuizen, Middelstum en Zeerijp-Zijldijk houden op Hemelvaartsdag open huis. Fiets- en autoroutes van verschillende lengte voeren lang de vier genoemde vermaningen. Lees meer >>
 

nieuws
Lustbessen
Lustbessen
Van de hand van Joute de Graaf, lid van de doopsgezinde gemeente te Sneek en architect van het ‘Contourenkerkje’ in Witmarsum, is het boek Lustbessen uit Tunawert verschenen. De ‘historische roman en thriller’ neemt de lezer mee naar een fictieve historische werkelijkheid, in de 15e eeuw in het Friese dorp Ternaard (Tunawert). De fictieve ‘Lustbes’ wordt de rode draad in het verhaal, waarin een aantal verhaallijnen elkaar kruisen en dat herkenbare facetten van menselijk denken en handelen bevat. Lees meer >>
 

Handboek Walk of Peace en Ambassadeursdag PAX Handboek Walk of Peace en Ambassadeursdag PAX
20 mei 11:00 uur
De taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken heeft samen met PAX een handboek samengesteld om plaatselijk een Walk of Peace op te zetten. Eerder werd in Den Haag en in Enschede landelijk een Walk of Peace gehouden. Het handboek wordt gepresenteerd tijdens de Ambassadeursdag van PAX op 20 mei in Utrecht. Lees meer >>
 

Volzin Schrijfwedstrijd: 'De waarheid zal ons bevrijden' Volzin Schrijfwedstrijd: 'De waarheid zal ons bevrijden'
Volzin, maandblad voor religie en samenleving, organiseert voor de tiende maal een schrijfwedstrijd. De opdracht luidt: Schrijf een spannend en persoonlijk getoonzet essay over de verhouding tussen waarheid en bevrijding, in de samenleving, in de politiek, in de religie of uw persoonlijke leven. De winnende essays worden gepubliceerd in het eerste nummer van Volzin in 2018. Kopij uiterlijk 1 september insturen. Lees meer >>
 

Pinkstercollecte 2017 Doopsgezinde Zending Pinkstercollecte 2017 Doopsgezinde Zending
Het Pinksterfeest brengt ons opnieuw Handelingen 2 te binnen. Het heilig vuur doet z’n werk, velen raken geïnspireerd. Ook veel doopsgezinde gemeenten zijn op zoek naar inspiratie. De Doopsgezinde Zending helpt deze gemeenten met workshops, reizen naar inspiratieplekken en de lekenprekerscursus. Steun de Zending! Lees meer >>
 

Film rond Kerkennacht 23-25 juni Film rond Kerkennacht 23-25 juni
Je komt het weinig tegen dat de kerk een artistiek filmpje maakt om een activiteit te promoten. Maar voor de Kerkennacht die plaatsvindt van 23 tot 25 juni dit jaar is dat wel gebeurd. Filmmaker Wessel van Wanrooij schoot beelden bij het thema ‘Meer dan een dak’, het leidmotief voor de Kerkennacht dit jaar. Aan de film werkt een aantal bekende Nederlanders mee. Lees meer >>
 

Nieuwe cursus Doperse Theologie 2017/2019 Nieuwe cursus Doperse Theologie 2017/2019
Komend najaar gaat voor de zeventiende keer de tweejarige cursus Doperse Theologie van start. Al meer dan 500 mensen hebben meegedaan. Begrijpelijk, want het is de kans om nu eens echt uit te zoeken waar je staat in de bonte wereld van de doperse traditie. Nieuw dit jaar is de Krooncursus, voor hen die basis- en vervolgcursus al een keer deden. Lees meer >>
 

Tanzania-projecten in beeld en geluid
Theo te Winkel verzorgt op aanvraag voordrachten in gemeenten over de doopsgezinde projecten in Tanzania. Het gaat om de projecten in het Mara-district die Els de Quant al vele jaren initiëert en monitort. Theo te Winkel was tot november 2016 lid van het dagelijks bestuur van Doopsgezind WereldWerk. Lees meer >>
 

Schrijf mee! Schrijf mee!
Zo goed als nieuw! Dat is het jaarthema voor seizoen 2017/2018 van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Het thema is het laatste van een drieluik in het kader van de pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.We dagen u uit om in pen of toetsenbord te klimmen en bij dit thema een persoonlijke bijdrage te schrijven, die kan worden gebruikt voor het themaboekje en/of op de jaarthema-website. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
> In de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden zijn op 9 april met Palmpasen vier mensen toegetreden tot de gemeente. Elles Feenstra is gedoopt op haar belijdenis. Joke en Roeland Sprey hebben belijdenis gedaan.
> Op zondag 21 mei wordt Arianne van ‘t Ende in de doopsgezinde kerk van Surhuisterveen (Gedempte Vaart 25) gedoopt worden op haar belijdenis. Voorganger is ds. W. Tiemersma-Veenstra.

Afscheid ds. Edwin de Jong van Ouddorp
Na zeven jaar toegewijde dienstbaarheid als predikant van de DG Ouddorp, neemt ds. Edwin de Jong afscheid van de gemeente. De afscheidsdienst, waarin hij zelf voorgaat, is op 21 mei om 14.00 uur. Na deze dienst zal er gelegenheid zijn voor een persoonlijk afscheid. Adres: Dorpstienden 3, Ouddorp.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
9 mei 16:​30 uur
Betekenis van Moderne Devotie
Mink de Vries spreekt in het Devotiecafé in Apeldoorn over de betekenis van de Moderne Devotie in deze tijd. Hij nam het initiatief voor wat hij de Postmoderne Devotie noemt, een beweging die voortbouwt op de waarden van de Moderne Devotie die in de Middeleeuwen actief was in Zwolle. Lees meer >>

9 mei 20:​00 uur
Lezing Annemiek Schrijver over leven in aandacht
Annemiek Schrijver, onder andere bekend van het televisieprogramma ‘De Verwondering’ van de KRO/NCRV, komt naar Amersfoort voor de boeiende lezing ‘Wat kom jij hier in godsnaam doen?’ Hoe kunnen mensen zichzelf worden zoals ze bedoeld zijn? Lees meer >>

11 mei 18:​00 uur
Duurzaamheid in kerk en huis
Gespreksavond in Krommenie, met als inleider Marjan Bosch uit leefgemeenschap Stoutenburg. Deze leefgemeenschap is een landelijk voorbeeld van hoe duurzaam te leven. Tevens is zij adviseur voor kerken op dit terrein. Lees meer >>

11 mei 19:​30 uur
Bijzonder Giraffencafé in Dordrecht
Bijzonder Giraffencafé met als thema 'bewegen en geweldloos communiceren', o.l.v. Margreet Eberwijn, theoloog met specialisatie dans. Tijdens deze workshop, gericht op vrede en geweldloos communiceren, zullen de Giraffe en de Jakhals in beweging komen! Lees meer >>

13 mei 13:​00 uur
Kliederkerk in Aalsmeer
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk beleven, met een grotere focus op alle leeftijden. Inloop en workshops: samen ontdekken, samen vieren en samen beleven. Op 13 mei en 24 juni van 13.00-16.00 uur Lees meer >>

14 mei 10:​00 uur
Ring Bolsward viert Mienskipssnein
Elke vierde zondag na Pasen viert de Ring Bolsward Ringzondag, ditmaal in Workum. Er is een uitgebreid programma, met een pot luck lunch, muziek en museumbezoek. Ook wordt aan de kinderen gedacht. Lees meer >>

16 mei 10:​00 uur
Conferentie ‘Jouw weg gaan’ van Doopsgezind Vrouwenwerk–LFDZ
Vooraankondiging: De conferentie ‘Jouw weg gaan’ van het Doopsgezind Vrouwenwerk–LFDZ vindt plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 mei in Mennorode. Op de eerste dag wordt het 65-jarig bestaan van de LFDZ gevierd. Lees meer >>

17 mei 19:​30 uur
Lezing Erik Borgman
Op woensdagavond 17 mei zal er in de ontmoetingsruimte van de Doopsgezinde Gemeente een lezing van Erik Borgman plaatsvinden. Zijn lezing heeft de titel: ‘Waar halen wij het vandaan? – vitaliteit als geschenk.’ Deze avond is interessant voor iedereen die een hart heeft voor de toekomst van de kerk in een tijd waarin geloof en kerk steeds meer een marginaal verschijnsel worden. Lees meer >>

17 mei 20:​00 uur
Zomergast in De Rijp: ds. Waldemar Epp
In Roeach, trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving in De Rijp, wordt een Zomergastavond georganiseerd. Daarin wordt nader kennisgemaakt met Waldemar Epp, sinds oktober 2016 doopsgezind predikant in De Rijp en Graftdijk. Lees meer >>

18 mei 20:​00 uur
Voorstelling ‘Kom naar voren’ in Deventer
‘Kom naar voren’ is een afwisselende, muzikale voorstelling door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda, ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. Lees meer >>

20 mei 10:​30 uur
Broederschapsvergadering
Op zaterdag 20 mei vindt in Amersfoort de 91e Broederschapsvergadering plaats. Op de Broederschapsvergadering komen afgevaardigden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland bij elkaar om van gedachten te wisselen en besluiten te nemen over overkoepelende (beleids-)zaken in de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat