Nieuwsbrief Doopsgezind NU
10 ​april 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 24 april, kopij kunt u uiterlijk 19 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Doopsgezinde VN-medewerker gedood in Congo
Doopsgezinde VN-medewerker gedood in Congo
Twee VN-experts en hun tolk zijn op zondag 26 maart dood aangetroffen in Congo. Een van de VN-medewerkers was de Amerikaanse doopsgezinde Michael Sharp (foto). De experts deden onderzoek naar geweld dat was opgelaaid in de regio Kasaï.  Lees meer >>
 

nieuws
Rooms-katholieken in Makkum naar doopsgezinde kerk
Rooms-katholieken in Makkum naar doopsgezinde kerk
Zondag 2 april 2017 was een bijzondere dag in Makkum. In de Sint Martinuskerk van de parochie Makkum werd voor de laatste keer de eucharistie gevierd. De kerk is begin dit jaar door de parochie verkocht. Maar de gelovigen zijn niet zonder onderdak. Zij zullen tijdelijk de eucharistie in de doopsgezinde kerk van Makkum vieren.  Lees meer >>
 

Kerkomroep.nl lanceert nieuwe website
Kerkomroep.nl heeft op 31 maart 2017 een nieuwe website gelanceerd voor het volgen en terugkijken van kerkdiensten door heel Nederland. Via de nieuwe website kan ook op tablets en mobiele telefoons een kerkdienst goed worden gevolgd. Daarnaast is er een gratis app te downloaden met extra functies. Lees meer >>
 

Vermaning Franeker verkocht Vermaning Franeker verkocht
De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek verkoopt – na haar gebouw in Itens – nu de tweede vermaning: die van Franeker aan de Hofstraat 1c. Per 4 mei 2017 gaat het kerkgebouw over in handen van een particulier. De vermaning wordt dan een woonhuis op een prachtige locatie in Franeker. De laatste kerkdienst in het gebouw is op 1e Paasdag, 16 april, om 15.00 uur. Lees meer >>
 

Hans, vader van Chiel Hans, vader van Chiel
Een interview op de site Zin in Opvoeding met Hans, vader van de autistische Chiel: 'We hadden jarenlang net genoeg energie om de volgende dag te halen. Vrienden heb ik bijna niet meer. Maar zo langzamerhand komt er weer ruimte. Dat moet je weer leren opbouwen.' Lees meer >>
 

Raad van Kerken: religies als geluksfactor Raad van Kerken: religies als geluksfactor
Religies worden in Nederland te gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven. Religies bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede haalbare idealen zijn. Vanuit die toonzetting komt de Raad van Kerken met een nieuwe uitgave, getiteld Op weg naar geluk. Lees meer >>
 

Noodhulp voor Yemen, Somalië, Zuid-Soedan en het noordoosten van Nigeria
Volgens de Verenigde Naties beleeft de wereld de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan twintig miljoen mensen uit Yemen, Somalië, Zuid-Soedan en het noordoosten van Nigeria hebben te kampen met ernstige hongersnood. Mennonite Central Committee (MCC) zorgt in deze regio voor noodvoedselhulp. U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op de bankrekening van Doopsgezind WereldWerk: IBAN NL27 TRIO 078 6880 333, o.v.v. noodhulp MCC.  Lees meer >>
 

Kliederen in de kerk Kliederen in de kerk
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en alle anderen die dat willen bij elkaar, veel verschillende activiteiten, samen eten en een kleine dienst na afloop. Dat is het idee van Grieme & Piele & Diele ofwel de Kliederkerk die Hester Wouda startte in Buitenpost. Daarmee weet zij jong en oud eens in de paar weken met plezier naar de kerk te krijgen. Lees meer >>
 

Paasactie: geef Marcus door Paasactie: geef Marcus door
Voor wie het Paasverhaal wil doorgeven aan anderen, is er nu Marcus in Gewone Taal. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt dit bijbelboek tegen kostprijs beschikbaar om uit te delen in de buurt, in de kerk of bij een paasactie. Lees meer >>
 

Orgel Lytse Streek zoekt nieuwe eigenaar Orgel Lytse Streek zoekt nieuwe eigenaar
De Doopsgezinde Gemeente Lytse Streek te Franeker zoekt een passende bestemming voor haar Van Dam kerkorgel. Het orgel is op zeer korte termijn beschikbaar. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Met Pasen, zondag 16 april, zal Denise Vreugdenhil op basis van haar belijdenis als lid toetreden tot de Doopsgezinde Gemeente Den Haag. De dienst, waarin ds. Jannie Nijwening voorgaat, begint om 10:30 uur in de kerk aan de Paleisstraat 8.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
10 april 20:​00 uur
Zin-Inn Zeist lezing 'De wiekslag van de garoeda'
Zin-Inn Zeist lezing 'De wiekslag van de garoeda' door Jan Willem van Ee. Hij geeft een toelichting op een tekst van een 19de-eeuwse Tibetaanse monnik. Hoe kan die als 'eeuwige waarheid' gelezen en geoefend worden? Lees meer >>

14 april 19:​30 uur
Stabat Mater van Pergolesi in Berlikum
Het vocaal ensemble Musica Maria voert het Stabat Mater van Pergolesi uit. Een Stabat Mater is een bijzonder lied dat al in de middeleeuwen werd geschreven, maar nog steeds erg actueel is.  Lees meer >>

16 april 15:​00 uur
Laatste kerkdienst in Franeker
De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek verkoopt – na haar gebouw in Itens – nu de tweede vermaning: die van Franeker aan de Hofstraat 1c. Per 4 mei 2017 gaat het kerkgebouw over in handen van een particulier en wordt een woonhuis. De laatste kerkdienst in het gebouw wordt gehouden op 1e Paasdag, 16 april, om 15.00 uur. Lees meer >>

23 april 10:​30 uur
Ringzondag Midden-Nederland
De Ringzondag van de Ring Midden-Nederland wordt ditmaal in De Kapel in Hilversum gehouden. De doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum vormt een onderdeel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Centraal staat het beleidsdocument van ADS-directeur Henk Stenvers 'Lopen op het water'.  Lees meer >>

23 april 15:​30 uur
Kunst en muziek in Heerenveen
Middagexpositie met schilderijen van de Heerenveense kunstenaar Eppie Haisma, met muziek door het Strijkersensemble onder leiding van Henk Louwrink, piano en orgel.  Lees meer >>

25 april 20:​00 uur
Zin-Inn lezing over plastic soep
Peter Smith spreekt in Aalsmeer over de plastic soep. Hoe kunnen we met een klein beetje moeite de wereld mooier maken? Grote problemen los je niet op door erover te klagen. Iets doen, hoe onbeduidend klein het soms ook lijkt, brengt je wel dichter bij een oplossing.   Lees meer >>

28 april 20:​15 uur
Café Chantant in Blokzijl
't Lam Ontmoet: Café Chantant met Annemiek van Bussel die chansons zingt onder begeleiding van gitarist Erik Raayman. Met repertoire van Jacques Brel, Edith Piaf, Hildegard Knef, Bertolt Brecht én eigen Nederlandse vertalingen. Lees meer >>

29 april 10:​00 uur
Jaarvergadering Ring Zuidwest-Nederland
De jaarvergadering van de Ring Zuidwest-Nederland wordt gehouden in Breda en heeft als thema 'Lopen op het water', naar het beleidsdocument van ADS-directeur Henk Stenvers. Lees meer >>

30 april 14:​30 uur
Zingen om mensen te raken
Het plezier om te zingen en de energie die Patricia Foort bij een optreden uitstraalt zijn uiterst aanstekelijk. 'Ik wil mensen raken met de muziek die mij raakt', is haar motto. Patricia zingt in een breed spectrum: disco, Motown, soul, pop, easy listening, jazz en gospel.  Lees meer >>

6 mei 14:​00 uur
Leeftochtcursus: dromen, misdaad en zonde der vaderen
Tijdens deze cursus, gegeven door Sjef Laenen, zullen de deelnemers diverse aspecten van het dagelijks leven belichten vanuit het denken van de joodse mystiek, in het bijzonder zoals dat door Frederik Weinreb is uitgelegd. De joodse mystiek blijkt een visie op de zin van het leven te hebben, die ook de mens van vandaag nog kan aanspreken en hem een verrassende, nieuwe blik kan geven op allerlei kanten van ons leven. Lees meer >>

16 mei 10:​00 uur
Conferentie ‘Jouw weg gaan’ van Doopsgezind Vrouwenwerk–LFDZ
Vooraankondiging: De conferentie ‘Jouw weg gaan’ van het Doopsgezind Vrouwenwerk–LFDZ vindt plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 mei in Mennorode. Op de eerste dag wordt het 65-jarig bestaan van de LFDZ gevierd. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat