Nieuwsbrief Doopsgezind NU
27 ​maart 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 10 april, kopij kunt u uiterlijk 5 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Orgel Lytse Streek zoekt nieuwe eigenaar
Orgel Lytse Streek zoekt nieuwe eigenaar
De Doopsgezinde Gemeente Lytse Streek te Franeker zoekt een passende bestemming voor haar Van Dam kerkorgel. Het orgel is op zeer korte termijn beschikbaar. Lees meer >>
 

nieuws
NBG: presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’
NBG: presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’ die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vanaf deze week aanbiedt aan ouders en kinderwerkers. Lees meer >>
 

Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland
30 maart 18:00 uur
Het interkerkelijke Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland; op 30 maart (Meppel), 6 april (Eindhoven), 11 mei (Woerden) en 18 mei (Deventer). Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. Uit het interkerkelijke Armoedeonderzoek (najaar 2016) blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Lees meer >>
 

Schiep God de oerknal? Schiep God de oerknal?
4 april 20:00 uur
De gelovige natuurkundige Peter Kluit gaat in gesprek met bezoekers van Café Zin in de Johanneskerk te Amersfoort, over de relatie tussen geloof en natuurwetenschap. Heeft de wetenschap Kluits geloof veranderd? Hoe is zijn Godsbeeld nu? Vervangt de filosofie de religie? Of komen wetenschappers dichter bij het mysterie?  Lees meer >>
 

Boekpresentatie Kieswijzer Levensbeschouwing Boekpresentatie Kieswijzer Levensbeschouwing
6 april 20:00 uur
Levensbeschouwelijk kiezen, hoe doe je dat met wijsheid? Heeft zweven, zwerven en zwoegen je voorkeur? Of heb je je vaste plek al gevonden? In zijn nieuwe boek Kieswijzer levensbeschouwing gaat godsdienstantropoloog André Droogers in op dit soort vragen. Droogers is lid van de doopsgezinde gemeente in Zeist. Amsterdam University Press nodigt u van harte uit voor de boeklancering.  Lees meer >>
 

Voorjaarsbijeenkomst DHK in Wormerveer
8 april 10:00 uur
De voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring wordt dit jaar gehouden in de Wormerveerse Vermaning. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere het boek God, het woord en de tering over het leven en werk van ds. Simon Gorter gepresenteerd worden.  Lees meer >>
 

Doopsgezinde Zendingsworkshop en ALV Doopsgezinde Zendingsworkshop en ALV
8 april 10:00 uur
De jaarlijkse Doopsgezinde Zendingsworkshop heeft als onderwerp 'Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’. Medewerking verleent broeder Jelle Waringa, voorganger van Nijkleaster, Jorwert. Aansluitend wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Lees meer >>
 

Zin-Inn Zeist lezing 'De wiekslag van de garoeda' Zin-Inn Zeist lezing 'De wiekslag van de garoeda'
10 april 20:00 uur
Zin-Inn Zeist lezing 'De wiekslag van de garoeda' door Jan Willem van Ee. Hij geeft een toelichting op een tekst van een 19de-eeuwse Tibetaanse monnik. Hoe kan die als 'eeuwige waarheid' gelezen en geoefend worden? Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
28 maart 20:​00 uur
Ds. Tom Rijken over doopsgezind zijn
Doopsgezinden vormen de oudste protestantse kerk van Nederland. Sinds 1525 hebben zij zich ontwikkeld als een vredeskerk. Rijken: 'Graag spreek ik als predikant staande in deze geloofstraditie over God als een bron van het goede, oftewel een onuitsprekelijke liefdemacht die door ieder mens wil werken.'  Lees meer >>

1 april 14:​00 uur
Presentatie boek over Jacobus Craandijk
Auteur Flip van Doorn presenteert een onderzoek naar de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland, zoals dat gestalte kreeg in de voetsporen van de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (1834-1912). Deze maakte het wandelen populair door middel van zijn sinds eind 19de eeuw gemaakte beschrijvingen van door hem gelopen wandelroutes door ons land. Lees meer >>

2 april 19:​30 uur
Film Son of Man in Deventer
In deze film uit 2006 wordt het lijdensverhaal van Jezus midden in het twintigste-eeuwse Zuid-Afrika geplaatst, in de township Khayelitsha in de Oostkaap. Lees meer >>

3 april 19:​30 uur
Spinoza over geloof, wetenschap en de staat
De doopsgezinde gemeente Den Ilp-Landsmeer nodigt u uit voor een nieuwe miniserie rond Spinoza, op 3, 10 en 24 april, gegeven door Spinoza-kenner dr. Jos Scheren. De denkbeelden van de grote filosoof Baruch Spinoza over de verhouding tussen geloof, wetenschap en de staat zijn nog altijd actueel. Lees meer >>

4 april 20:​00 uur
Bibliodrama in Gouda
Cocky Fortuin-van der Spek brengt haar programma Bibliodrama. Bij bibliodrama verken je het verhaal vanuit het perspectief van een van de personages uit het verhaal. Cocky Fortuin-van der Spek is theoloog en docent.  Lees meer >>

5 april 19:​30 uur
Sobere maaltijd in 40-dagen tijd
In de 40-dagentijd worden in Heerenveen een paar sobere maaltijden georganiseerd onder het motto een ‘open deur’ te zijn voor zowel gemeenteleden als buurtbewoners. Lees meer >>

9 april 15:​00 uur
Concert door pianiste Rosalia Gómez Lasheras
De jonge pianiste Rosalia Gómez Lasheras heeft de wereld al veroverd met haar spel en zal dit in Wormerveer op de nieuwe vleugel ten gehore brengen. Een must voor alle liefhebbers van prachtige pianomuziek. Lees meer >>

9 april 15:​30 uur
Gitaarconcert in Heerenveen
De bekende in Heerenveen wonende gitarist Jan Bartlema heeft een grote reputatie opgebouwd. Hij treedt opnieuw op in de Menniste Wurkpleats. Lees meer >>

25 april 20:​00 uur
Zin-Inn lezing over plastic soep
Peter Smith spreekt in Aalsmeer over de plastic soep. Hoe kunnen we met een klein beetje moeite de wereld mooier maken? Grote problemen los je niet op door erover te klagen. Iets doen, hoe onbeduidend klein het soms ook lijkt, brengt je wel dichter bij een oplossing.   Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat