Nieuwsbrief Doopsgezind NU
27 ​februari 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 13 maart, kopij kunt u uiterlijk 8 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Boek verschenen over doopsgezinde Keetje Hodshon
Boek verschenen over doopsgezinde Keetje Hodshon
Cornelia Catharina (‘Keetje’) Hodshon is bekend vanwege het naar haar genoemde Hodshonhuis in Haarlem: een statig en destijds zeer modern pand aan het Spaarne, waarin tegenwoordig de gerenommeerde Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (khmw) is gevestigd. De opdracht tot het bouwen ervan gaf Keetje Hodshon in 1791 – ze was toen 22 jaar. Wat bezielde een jonge vrouw in de revolutionaire tijden aan het eind van de achttiende eeuw om voor zichzelf een woonhuis met meer dan veertig vertrekken te laten bouwen? Lees meer >>
 

nieuws
Communicatiecampagne Vrijzinnig Utopia
Vrijzinnigen Nederland is op 27 februari 2017 een communicatiecampagne gestart onder het motto ‘Vrijzinnig Utopia'. De campagne bedoelt het vrijzinnig gedachtegoed duidelijker dan voorheen voor het voetlicht te brengen, als tegenwicht voor belangenpolitiek en uitsluiting. Lees meer >>
 

Kleding en identiteit Kleding en identiteit
Op welke manieren hangen kleding en 'het zelf' met elkaar samen? In hoeverre ben je met andere kleren een ander persoon? In de workshop 'Kleding en Identiteit', onder leiding van docent filosofie Koen Bavelaar, onderzoeken we op welke manieren identiteit wordt gevormd en hoe kleding daarmee samenhangt. De workshop wordt gegeven op de voorjaarsconferentie van WereldWerk (11 en 12 maart, Fredeshiem). Lees meer >>
 

RepairCafé en KledingRuil-XXL RepairCafé en KledingRuil-XXL
Natuurlijk ga je vanaf Krijg de Klere! niet alleen naar huis met nieuwe ideeën en inspiratie over kleding, maar ook met echte kledingstukken zelf! Of neem je eigen kapotte kleding mee naar de conferentie (11 en 12 maart) en herstel het in het Repaircafé. Lees meer >>
 

Lopen op het Water Lopen op het Water
Tijdens zijn studieverlof heeft Henk Stenvers, sinds 2002 algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gewerkt aan een een beleidsondersteunend document ten behoeve van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Dit document, met als titel 'Lopen op het water', is bedoeld om de inhoudelijke discussie binnen de geloofsgemeenschap verder vorm te geven en is als download beschikbaar op deze site. Lees meer >>
 

Polenreis 2017, maandag 17 t/m woensdag 26 juli Polenreis 2017, maandag 17 t/m woensdag 26 juli
1 maart 23:59 uur
Wellicht voor de laatste keer organiseert de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen een 10-daagse groepsreis naar Polen. De reisleiding is in de vertrouwde handen van Albert Bolt en Maria Keessen. Opgave vóór 1 maart 2017. Lees meer >>
 

Regioweekend Onder de Loep Regioweekend Onder de Loep
4 maart 18:30 uur
Op 4 en 5 maart is het volgende regioweekend van Ring Midden Nederland. Het thema van dit weekend is: Onder de Loep! Lees meer >>
 

Lezingen Laurens ten Kate Lezingen Laurens ten Kate
9 maart 16:00 uur
In de maand maart geeft Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, een serie lezingen over diverse onderwerpen. De lezingen gaan uit van het Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG), een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland,  Doopsgezinden en Remonstranten. De data zijn 4, 5, 7 en 9 maart. Lees meer >>
 

Catherine Keller houdt vrijzinnige lezing Catherine Keller houdt vrijzinnige lezing
10 maart 20:00 uur
Catherine Keller geeft de eerste Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. Het is de bedoeling dat De Vrijzinnige Lezing tweejaarlijks gehouden wordt door een internationaal vooraanstaande theoloog die aan de vrijzinnige theologie een goede impuls kan geven.  Lees meer >>
 

‘t Lam Ontmoet: Charles Groenhuijsen ‘t Lam Ontmoet: Charles Groenhuijsen
10 maart 20:15 uur
Journalist, schrijver, televisiemaker en Amerika-kenner Charles Groenhuijsen treedt in bijna ieder opinierend programma op. Hij volgde de Amerikaanse verkiezingen van zeer nabij. Een avond in Blokzijl over Trump, Amerika en onze verkiezingen, in samenwerking met het Schrijversfestival Steenwijk. Lees meer >>
 

Jaarvergadering Vriendenraad WereldWerk
11 maart 10:30 uur
Doopsgezind WereldWerk houdt van 10.30 uur tot 12.15 uur de jaarlijkse vergadering van de Vriendenraad in Fredeshiem. Dit is voorafgaand aan de WereldWerk Conferentie. Graag opgeven bij Jacob Kikkert. Lees meer >>
 

Krijg de klere! Krijg de klere!
11 maart 12:00 uur
Je eigen kleding ontwerpen. Ontdekken onder welke omstandigheden en door welke mensen je kleding wordt gemaakt, en wat de impact op mens en milieu is. Kleding verstellen of pimpen in het repaircafé. Een kledingruil XXL. De voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk op 11 en en 12 maart staat volledig in het teken van kleding. Lees meer >>
 

Comforters - oproep
12 maart 18:00 uur
De comforters die door verschillende groepen in Nederland gemaakt worden, zijn bestemd voor een transport naar het Midden-Oosten dat in de loop van dit jaar plaats zal vinden. Hierbij doet Marjan Huisman een oproep aan quiltgroepen die nog niet bij haar bekend zijn om hun gegevens aan haar te mailen, zodat zij met hen in contact kan komen.  Lees meer >>
 

Zin-Inn Zeist-lezing door Aad Goddijn
13 maart 20:00 uur
Aad Goddijn is docent wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. Zijn lezing is getiteld: 'Een nieuw hemelbeeld’. Naast een nieuw wereldbeeld ontstaat ook een nieuw hemelbeeld en dat heeft consequenties. Lees meer >>
 

Studiedagen Doopsgezind Vrouwenwerk - LFDZ
14 maart 10:30 uur
Het thema van de studiedagen is: 'Op het snijpunt van de tijd'. Inleiders zijn Anneke van der Zijpp, Yvettte Krol en Wiske Beuker. Alle vrouwen, wel of geen lid van een zusterkring, zijn welkom. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
28 februari 20:​00 uur
Café Zin over alledaags boeddhisme
Café Zin, een initiatief van de Johanneskerk in Amersfoort, heeft ditmaal Jorieke Rijsenbilt als gastspreker. Zij is lekenlid van de Orde van Interzijn en één van de begeleiders van de Sangha, de boeddhistische gemeenschap op kasteel Stoutenburg.  Lees meer >>

3 maart 18:​00 uur
Leren en Vieren-weekend OJEC
Het weekend van het Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland (OJEC) heeft als thema 'rechtvaardiging’. In beide religies komt dit thema aan de orde. De centrale vraag zal zijn: ’Hoe sta ik voor de Eeuwige? Hoe houdt de Eeuwige het met mij uit?’ Het zal gaan over de verhouding waarin joden en christenen staan tot hun G’d.  Lees meer >>

3 maart 18:​00 uur
Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: troost
Op 3 en 4 maart gaat het in het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet over troost. Het is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Lees meer >>

4 maart 19:​30 uur
Accordeonorkest in Sneek
Het Accordeonorkest Sneek bestaat 25 jaar en geeft een jubileumconcert voor en met vrienden. Lees meer >>

4 maart 19:​30 uur
Vocalgroep Choral over het leven van Etty Hillesum
De vocalgroep Choral o.l.v. Henk Ruiter brengt een muzikale vertelling over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Etty’s leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog.  Lees meer >>

5 maart 10:​30 uur
Viering 'Anders dan anders' in Hilversum
De ‘Anders dan anders’ viering is georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Even op Adem Komen. Het thema Compassie zal centraal staan, in aansluiting op de landelijke Maand van de Spiritualiteit. Lees meer >>

5 maart 16:​00 uur
Oekumenyske Fryske tsjinst
Op 5 maart wordt weer een oecumenische dienst in het Fries gehouden, in Zeist. Lees meer >>

6 maart 20:​00 uur
Cursus Sacred Dance in Aalsmeer
Samen met Marleen Ritzema wordt een bijzondere dans beoefend: ‘Sacred Dance’. Deze kringdans is bijzonder toegankelijk én verdiepend, kortom een verrijking voor de ziel. Data: maandagen 6, 20 en 27 maart, steeds om 20.00 uur. Lees meer >>

6 maart 20:​00 uur
Hoe stemmen vrijzinnigen en waarom?
Zin-Inn Zeist-lezing door dr. Meine Henk Klijnsma, hoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Lees meer >>

7 maart 10:​00 uur
Cursus voortbestaan na verlies in Deventer
Een verlies kan flinke impact hebben op je leven. Wat doet het met je en hoe pak je het leven weer op, hoe leef je verder? Daarover organiseert Geloofsgemeenschap het Penninckshuis drie dinsdagochtenden, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de relatie tussen levensbeschouwing en verlies. De data zijn 7, 14 en 21 maart. Lees meer >>

8 maart 20:​00 uur
Frans Hals: portretten van doopsgezinden
Frans Hals: de portretten van een doopsgezinde horlogemaker en zijn vrouw. Lezing door prof. dr. Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer >>

8 maart 20:​00 uur
Hoofdlijnen christelijk geloof
Waar gaat het christelijk geloof eigenlijk over? Wat heeft men in de kerk de eeuwen door voor wezenlijk gehouden? Wat is de betekenis en achtergrond van allerlei begrippen uit dat geloof? En wat zegt het ons nog in deze tijd? Dat alles komt aan de orde tijdens een driedelige cursus in Heerenveen. Dit is de laatste avond. Lees meer >>

9 maart 13:​30 uur
Nieuwe cursussen Geweldloos Communiceren in Dordrecht
De DG Dordrecht gaat door met het aanbieden van cursussen Geweldloos Communiceren. Dit voorjaar staan er twee gepland, ieder bestaande uit drie bijeenkomsten van één dagdeel. De eerste cursus is op 9, 16 en 23 maart. De tweede is in mei. Lees meer >>

9 maart 17:​45 uur
Ethiek in Krommenie
Annelies en Harky Klinefelter komen naar de pastorie in Krommenie en gaan in gesprek over hun vredeswerk voor Christian Peacemaker Teams op Lesbos.  Lees meer >>

10 maart 10:​00 uur
Kleding- en boekenmarkt in Roden
Al voor het zevenentwintigste jaar worden de kleding- en boekenmarkt gehouden in de doopsgezinde kerk, op 10 en 11 maart. De openingstijden op beide dagen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. Lees meer >>

12 maart 12:​30 uur
Workshop stellingen maken in Utrecht
Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg. Op 12 maart maken we onze eigen stellingen. Waar winden we ons anno 2017 over op? Lees meer >>

12 maart 15:​00 uur
Beelden van bijbelse vrouwen
Beeldend kunstenaar Thijs Kwakernaak en theologe Foekje Dijk presenteren hun Bijbelse Vrouwen. Met deze unieke combinatie van kunst en theologie komen de verhalen van bijbelse vrouwen weer tot leven. Wat hebben zij ons vandaag de dag te zeggen? Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat