Nieuwsbrief Doopsgezind NU
3 ​februari 2017 
 

Een extra editie van de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU. In de eerder deze week gestuurde nieuwsbrief waren niet alle nieuws- en agendaberichten opgenomen. Dit als gevolg van een technische storing, die inmiddels is verholpen. De volgende Doopsgezind NU verschijnt op maandag 13 februari. Kopij kunt u uiterlijk 8 februari aanleveren via dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
People of Faith are never without Hope!
People of Faith are never without Hope!
In de maanden april en mei organiseert het Doopsgezind Seminarium een serie Open Colleges. De colleges worden gehouden rondom thematiek aansluitend bij het conflict in Israel en Palestina. Lees meer >>
 

nieuws
Bijbelgenootschap presenteert bijbel met startersgids
Bijbelgenootschap presenteert bijbel met startersgids
Afgelopen week bracht het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Bijbel+ uit. Dat is een laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met een ‘startersgids’, in één kaft gebonden. Deze bijbel is gepresenteerd op de NOT-onderwijsbeurs. Lees meer >>
 

Compendium bij Nieuwe Liedboek is online
Op 1 februari is de website www.liedboekcompendium.nl online gegaan. De website is een bron van deskundige achtergrondinformatie bij het in 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk.  Lees meer >>
 

Nieuw nascholingsaanbod 1e helft 2017
Permanente educatie is nodig in ieder intensief beroep, dus ook voor werkers in de kerk. In 2017 worden er diverse nieuwe cursussen aangeboden, waarin wordt gewerkt rond een bepaald thema waarbij theorie gecombineerd wordt met de praktijk. Het doel is te komen tot een reflectie op het werk en te komen tot een verfijning van je pastorale en andere vaardigheden. Lees meer >>
 

Muziek & Verhalen in Rotterdam Muziek & Verhalen in Rotterdam
4 februari 20:00 uur
In Muziek & Verhalen, georganiseerd door Doopsgezind Rotterdam, staan bijzondere verhalen over universele thema's, geloofs- en levensvragen centraal. De muziek vervult hierbij telkens een andere vertellende of ondersteunende functie. Op 4 februari: broeder Dieleman en Saint Helena Dove. Lees meer >>
 

Lezing Erik Borgman in Leeuwarden Lezing Erik Borgman in Leeuwarden
5 februari 15:00 uur
De lezing heeft als titel: Leven van wat komt. Als wij een probleem tegenkomen nemen we er eerst afstand van, bedenken een oplossing en proberen die vervolgens toe te passen. Dat leidt vaak tot meer problemen, maar we weten blijkbaar niets anders te bedenken... Lees meer >>
 

't Lam ontmoet: Woeste Willem 't Lam ontmoet: Woeste Willem
12 februari 15:00 uur
Woeste Willem, kindertheater door verteller Harro van Lien, voor kinderen van 4-10 jaar. Volwassen begeleiding van ouders, oma’s en opa’s, etc. wordt zeer op prijs gesteld!  Lees meer >>
 

Krijg de klere! Krijg de klere!
11 maart 12:00 uur
Je eigen kleding ontwerpen. Ontdekken onder welke omstandigheden en door welke mensen je kleding wordt gemaakt, en wat de impact op mens en milieu is. Kleding verstellen of pimpen in het repaircafé. Een kledingruil XXL. De voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk op 11 en en 12 maart staat volledig in het teken van kleding. Lees meer >>
 

Vooraankondiging: Open Huis Doopsgezind Seminarium
24 maart 14:00 uur
Op vrijdagmiddag 24 maart 2017 van 14.00 -16.00 uur houdt het Doopsgezind Seminarium Open Huis in de filmzaal van de PthU (gebouw VU) aan de Boelelaan in Amsterdam. Het Open Huis biedt belangstellenden gelegenheid kennis te maken met de theologiebeoefening aan het Doopsgezind Seminarium. Het thema van deze middag luidt: ‘De spanning tussen vrede, vrijheid en veiligheid’. Verschillende seminariedocenten zullen vanuit hun eigen vakgebied op dit onderwerp ingaan. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
4 februari 13:​30 uur
Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland
Tent of Nations is een educatieve boerderij in Bethlehem met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Het motto is ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Daoud Nassar spreekt tijdens de Vriendenmiddag Tent of Nations, waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet.  Lees meer >>

4 februari 20:​00 uur
Gitaar en blokfluit in Heerenveen
Het Duo NIHZ, bestaande uit gitaar en blokfluit, geeft een concert in de Menniste Wurkpleats. Lees meer >>

5 februari 14:​30 uur
Life of Pi in Deventer
De filmclub van het Penninckshuis presenteert Life of Pi, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Yan Martel. De film vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de zestienjarige Pi op zee. Lees meer >>

8 februari 20:​00 uur
Hoofdlijnen christelijk geloof
Waar gaat het christelijk geloof eigenlijk over? Wat heeft men in de kerk de eeuwen door voor wezenlijk gehouden? Wat is de betekenis en achtergrond van allerlei begrippen uit dat geloof? En wat zegt het ons nog in deze tijd? Dat alles komt aan de orde tijdens een driedelige cursus in Heerenveen. De andere avonden zijn op 22 februari en 8 maart. Lees meer >>

10 februari 09:​45 uur
Studiedag over film Silence
in Utrecht wordt een studiedag gehouden met als thema ‘Silence’. Aanleiding is de verschijningsdatum van de gelijknamige film van regisseur Martin Scorsese. De dag wordt georganiseerd door het departement Filosofie en Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, de Remonstrantse Broederschap en het Arminius Instituut: het remonstrants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving. Lees meer >>

12 februari 15:​00 uur
Iona-zangmiddag in Leeuwarden
Iona-zangmiddag met als motto 'Dat it paad op dy takomt', ofwel 'Opdat het pad naar u toekomt'. Lees meer >>

13 februari 20:​00 uur
Kapellezing: De invloed van muziek op het brein
Hans Carpay is neuroloog in ziekenhuis Tergooi en spreekt over de effecten van muziek op ons brein en daarmee op onze gezondheid. Lees meer >>

16 februari 18:​00 uur
Stamppot en gedichten in Dordrecht
Ten bate van het sanitair-project voor Goejaba wordt een poëtische avond gehouden met stamppot en een gedichtenworkshop door ds. Christien Duhoux-Rueb. Lees meer >>

22 februari 20:​00 uur
Theatervoorstelling 'As I Left My Father’s House'
Een van de belangrijkste discussies van tegenwoordig is die rond vluchtelingen. In onze ervaring wordt er wel veel gepraat over en voor vluchtelingen, maar wordt hun eigen stem niet genoeg gehoord. Wij willen als protestantse en doopsgezinde gemeente hiermee bezig zijn en een verschil maken.  Lees meer >>

1 maart 23:​59 uur
Polenreis 2017, maandag 17 t/m woensdag 26 juli
Wellicht voor de laatste keer organiseert de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen een 10-daagse groepsreis naar Polen. De reisleiding is in de vertrouwde handen van Albert Bolt en Maria Keessen. Opgave vóór 1 maart 2017. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat